Pronađite terapeuta

Ksenija Petrović

Pristup koji koristim se zasniva na REBT terapijskom pravcu. Uspostavljanjem saradničkog odnosa, u kojem klijent ima aktivnu ulogu rešavaju se emocionalni problemi. Cilj je pomaganje klijentu da se osposobi za samostalno rešavanje problema...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Albert Ellis institut

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Beograd

Dodatan grad: Kragujevac

Dragana Brdarić, MA

U svom profesionalnom radu koristim se znanjima i iskustvima stečenim tokom školovanja na osnovnim, master i doktorskim studijama iz psihologije, kao i tokom edukacija iz oblasti psihoterapije. Ova znanja mi daju okvir kako...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Napredni nivo REBT psihoterapije (Albert Ellis, NYC); Napredni nivo transakciono-integrativnog pristupa u psihoterapiji; Osnovni nivo EMDR

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Sombor, Centar

Dodatan grad: Novi Sad, Grbavica

Elena Kuzmanović

U svom radu zajedno sa klijentom tragam za individualnim načinima kako da osoba ponovo dođe u kontakt sa sobom, da nauči veštine koje će joj pomoći da uspešno izlazi na kraj sa uznemiravajućim sadržajima, da uspostavlja kvalitetnije...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Edukacija iz telesne psihoterapije u školi "Tepsinteza" (supervizijska godina), Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije, EABP. Edukacije Pink Therapy, London.

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Beograd, Stari grad

Ana Ćirić

Konstruktivistička psihoterapija polazi od postavke da ne postoji samo jedna stvarnost, već beskrajno mnogo načina konstruisanja sveta. Klijent dolazi na terapiju sa svojom životnom filozofijom koja u velikoj meri određuje...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Udruženje konstruktivista Srbije

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Beograd, CentarPrijatelji

  • Strenum
  • Krnetić
  • Strenum Edukacija