Pronađite terapeuta

Elena Kuzmanović

U svom radu zajedno sa klijentom tragam za individualnim načinima kako da osoba ponovo dođe u kontakt sa sobom, da nauči veštine koje će joj pomoći da uspešno izlazi na kraj sa uznemiravajućim sadržajima, da uspostavlja kvalitetnije...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Edukacija iz telesne psihoterapije u školi "Tepsinteza" (supervizijska godina), Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije, EABP. Edukacije Pink Therapy, London.

Status: Terapeut pod supervizijom

Grad: Beograd, Stari grad

Milica Tušup

Iz humanističke perspektive klijente posmatram otvorenog uma, pre svega kao vredna ljudska bića sa prednostima i potencijalima koje remeti problem zbog koga mi se i obraćaju za pomoć. Svaki klijent je neponovljiva individua u čijem sam svetu posetilac ...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Evropski sertifikat za savetovanje

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Herceg Novi, Savina

Dodatan grad: Beograd, Voždovac

Dragana Milutinović

Svaki čovek poseduje potencijal za rešavanjem problema, jedino što ne može biti objektivan prema sebi...Gledajući iz klijentove perspektive (ova stranica i postoji radi njih) terapeut nam nije potreban da bi nam...nastavak

Profesija: Pedagog

Licenca: EAGT Geštalt psihoterapeut

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Zaječar, Zaječar

Slavica Čarapić

Životne krize i problemi mogu postati šansa za lični rast i razvoj. Prvi korak ka tome je dobrovoljna odluka o uključivanju u psihoterapiju. Kroz psihoterapiju klijent prepoznaje svoje kapacitete i počinje da ih koristi u osvešćivanju i otklanjan...nastavak

Profesija: Pedagog

Licenca: Sertifikovani transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: BeogradPrijatelji