Pronađite terapeuta

Ana Ćirić

Konstruktivistička psihoterapija polazi od postavke da ne postoji samo jedna stvarnost, već beskrajno mnogo načina konstruisanja sveta. Klijent dolazi na terapiju sa svojom životnom filozofijom koja u velikoj meri određuje...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Udruženje konstruktivista Srbije

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Beograd, Centar

Milica Tušup

Kao geštaltista imam holistički pristup - klijenta prihvatam kao neponovljivu ličnost, jedinstvo tela i uma, ličnih osobina i ponašanja, uticaja sredine i kulture kojoj pripada. Kroz saradnički, saosećajni, ali i konfrontativni JA - TI odnos radimo na proširivanju ...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Sertifikat SDPS

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Herceg Novi

Milena Jovičić

Moj pristup u radu je individualan, integrativan, holistički koncipiran. Rukovodim se suštinskim konceptima transakcione analize, ali koristim i elemente pravaca kognitivno bihejvioralnog usmerenja. Pristup, tehnike i...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Napredni nivo transakciono-integrativnog pristupa psihoterapiji, TIM Centar Novi Sad

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Kragujevac

Milena Vujović

U prijatnom i opuštajućem ambijentu najpre se upoznajemo, utvrđujemo cilj koji želimo da postignemo i pravimo plan rada. Zatim se rad na problemu odvija uz upotrebu različitih kreativnih psihoterapijskih tehnika, naravno...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Evropski akreditovani obrazovni institut iz oblasti psihoterapije: Geštalt-psihološki edukativni studio

Status: Terapeut u edukaciji

Grad: Beograd, Novi BeogradPrijatelji