Ana Anačkov

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Niš

 • Licenca:

  Edukacija iz telesne psihoterapije "Tepsinteza".Članstvo u EABP,WCBT,UTPS.Licenca Komore socijalne zaštite.

Kontakt

ana_djordj@yahoo.com
064/257-26-17

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Radionice
 • Konsultacije
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Moj pristup u radu zasniva se na građenju odnosa poverenja sa klijentom. Fokus je na stvaranju sigurnog okruženja kao dobre osnove za emocionalno otvaranje i proživljavanje autentičnih osećanja. Smatram da je jako važno prihvatiti individualnost svake osobe, uz poštovanje životnog konteksta, ličnih granica i afiniteta. Psihoterapiju vidim kao fascinantan put otkrivanja ljudskih potencijala i mogućnosti. Svaki terapijski susret je jedinstveno iskustvo i prilika za učenje i rast i klijenta i terapeuta.

U terapijskom radu oslanjam se na principe i tehnike telesne psihoterapije. Ličnost posmatram celovito, a različite poteškoće i disfunkcije kao signal za promenom koji telo šalje. Anksioznost, fobije, panični napadi, depresija, psihosomatska oboljenja, bolesti zavisnosti, traumatska iskustva, najčešći su razlozi zbog kojih se klijenti javljaju. Često je i životna kriza ili nezadovoljstvo povod za iniciranje psihoterapije.

Cilj terapijskog procesa je uspostavljanje prirodne ravnoteže- da osoba dodje u kontakt sa sobom, sa svojim telom, da aktivira i ojača svoje resurse, da uspostavi kvalitetniji kontakt sa okruženjem.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, posebno sa ranjivim grupama, naučilo me je važnosti i značaju ranog razvoja i ranih iskustava na celokupni život i funkcionisanje. Bilo da radim sa decom, adolescentima ili odraslim osobama, posebnu pažnju posvećujem problemima ranog razvoja, i pružanju korektivnog iskustva kao resursa za prevazilaženje problema.

Pravci koje koristim:

 • Telesna psihoterapija
 • Integrativan pristup

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

telesna psihoterapija, depresija, anksioznost, psihosomatika, životne krize, rani razvoj

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski