Biljana Lorbek

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
  Sertifikat Asocijacije sistemskih terapeuta

Kontakt

lorbek.biljana@gmail.com
064/146-31-04

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Porodicu sagledavam kao sistem u stalnoj promeni, a ponašanje pojedinca stavljam u širi sistemski koncept, u smislu da se ponašanje jednog člana u porodici odražava na funkcionisanje ostalih njenih članova.

Radim sa porodicama sa oba roditelja, jednoroditeljskim porodicama, pojedincima, parovima, bračnim, partnerskim...

Izraz "problem" zamenjuje se u porodičnoj terapiji izrazom "disfunkcionalno" što poziva sve nas u psihoterapijskom procesu da se usmerimo ka ostvarenju cilja od kojih će svima biti bolje, a sam zivot  "funkcionalniji". Bavimo se relacijama, komunikacijama, značenjima koja pridajemo svakodnevici, ne etiketiramo nikoga kao "krivca".

- na početku seanse psihoterapet i porodica međusobno se upoznaju

- definišemo ciljeve na kojima ćemo raditi - svi članovi treba da se slože da je odabrani cilj zaista prioritet

- akcenat je na "sada i ovde", genogramska analiza porodice radi se kako bi se utvrdili eventualni transgeneracijski prenosi obrazaca ponašanja, odluka, interakcija, izbora...

- susret tj. seansa, traje 60 minuta, ritam  koji sledimo je najčešće jedanput nedeljno do jedanput mesečno, u rasponu od 10 do 20 susreta

- često primenjujem aktivan i direktivan stil

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

porodicni problemi, bracni problemi, partnerski problemi, vaspitanje dece, razvojne krize, separacioni problemi, adolescentna problematika, emocionalne teskoce, psihosomatske smetnje, anksiozna stanja, depresivna stanja, strahovi, problemi u komunikaciji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski