Elena Kuzmanović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Stari grad

 • Licenca:

  Edukacija iz telesne psihoterapije "Tepsinteza", članstvo u UTPS, EABP, WCBP. Edukacije Pink Therapy, London. Licenca Komore socijalne zaštite.

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Radionice
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

U svom radu zajedno sa klijentom tragam za individualnim načinima kako da osoba ponovo dođe u kontakt sa sobom, da nauči veštine koje će joj pomoći da uspešno izlazi na kraj sa uznemiravajućim sadržajima, da uspostavlja kvalitetnije međuljudske odnose i da živi život u skladu sa svojim potrebama i ciljevima. Depresija, anksiozni poremećaji, psihosomatska oboljenja, bolesti zavisnosti i razne životne disfunkcije predstavljaju signal organizma da je vreme da reagujemo. Naše biće teži ka ponovnom uspostavljanju slobodnog toka životne sile kroz organizam, ka otvorenoj razmeni emocija bez straha, kao i ka angažovanju svih resursa za kvalitetno življenje.

Jedan od pokazatelja blokirane životne sile su i seksualne teškoće koje značajno utiču na kvalitet života i naše partnerske odnose. U svom radu koristim više različitih pristupa radu sa seksualnošću, uključujući i telesnu psihoterapiju i psihoseksualni pristup.

Posebna oblast je i rad sa seksualnim različitostima koji podrazumeva rad sa ljudima lezbejske, gej, biseksualne, queer i aseksualne orijentacije, kao i transrodnim osobama. Partnerski odnosi, coming out, roditeljstvo, seksualnost, nasilje i druge teme mogu biti deo savetovanja ili psihoterapijskog procesa. Moj rad sa seksualnim različitostima karakteriše otvorenost, prihvatanje, razumevanje, edukovanost i poštovanje.

Rad sa telom (direktni i/ili indirektni) predstavlja važan deo mog pristupa radu sa ljudima, jer klijenta posmatram kao celovito biće. Rad na integraciji psihe i onoga što mislimo i znamo – sa onim što osećamo u telu i što smo naučili da prepoznamo i imenujemo, predstavlja put ka svrhovitom življenju, bez straha i oklopa.

Prostor u kome radimo je pet friendly.

Pravci koje koristim:

 • Telesna psihoterapija
 • Feminističko savetovanje
 • Psihoseksualna terapija
 • Integrativan pristup
 • Shema terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

telesna psihoterapija, depresija, psihosomatski problemi, partnerski odnosi, psihoseksualna terapija, LGBT savetovanje, seksualni problemi, trauma

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta