Isidora Ilić, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Beograd, Stari grad

 • Licenca:

  Asocijacija Sistemskih Terapeuta Srbije

Kontakt

isidora.ilic07@gmail.com
069/270-35-10

Vrste usluga:

 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Kao psiholog i terapeut u edukaciji iskreno verujem da razgovori i razvijanje toplog, prihvatajućeg odnosa sa terapeutom imaju veliki uticaj kako na klijenta, tako i na terapeuta. Upravo kroz ovakvo sistematsko korišćenje odnosa terapeuta i klijenta, prilikom koga terapeut predstavlja sigurnu bazu, dolazi do pozitivnih psiholoških promena. U svom radu sa klijentima pokušavam da im prenesem svoje uverenje u ljudski potencijal za promenu, da ih upoznam kao osobe i eksperte za sopstveni život, čime ujedno obezbeđujem njihovu aktivnu ulogu i ličnu posvećenost radu na sebi. U središtu terapijskog rada su klijent i njegove ideje i ja kao terapeut nastojim da postavljam pitanja, a ne da tumačim ili podučavam. Na taj način, ljudima ostavljam prostor da izaberu kako će da odgovore na pitanja, dok ih u isto vreme istinski slušam i cenim njihove odgovore.  

Veliki deo mog profesionalnog rada je usmeren, ne samo na porodicu i odrasle članove, već i na decu i adolescente. Od 2014. godine sam aktivno uključena u rad različitih organizacija civilnog društva koje podstiču rast i razvoj dece, i podržavaju njihovu psihološku dobrobit. Više od dve godine sam zaposlena kao dečiji psiholog u organizaciji PIN gde pružam psihološku i psihosocijalnu podršku deci izbeglicama i njihovim roditeljima.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Sistemska porodična psihoterapija Porodično savetovanje

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta