Marina Brašić

 • Profesija:

  Specijalni pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd

 • Licenca:

  Sertifikovani savetnik i terepeut

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Radionice
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

 Individualno i grupno radim sa klijentima pridržavajući se integrativnog psihodinamskog pristupa ličnosti.Integrativni psihodinamski pristup daje mogućnost da se psihoterapijski proces prilagodi klijentu,njegovoj ličnosti i problemu zbog kojeg se javlja. Smatram da samo jedan pristup ne može svakom klijentu da odgovara,pa u svom radu koristim znanja i tehnike iz različitih psihoterapiskih pravaca (geštalt,telesna psihoterapija, REBT,TA, psihodrama, i dr.) .Završila sam Integrativnu psihodiamsku psihoterapiju OLI metod,što mi je pružilo znanja i veštine rada u integrativnom okviru.

    Kroz građenje odnosa poverenja nastojim da razumem klijenta i podrži ga u radu na njegovom problemu.Istovremeno,tokom rada na prevazilaženju problema, klijent otkriva i razvija svoje snage,emotivne sposobnosti za građenje boljeg i uspešnijeg života. Trudim se da klijent razume svoje autenične potrebe i u skladu sa njima izabere autentične načine rešavanja problema ili promena do kojih želi stići. Kroz rad na sadašnjim situacijama,klijent se usmerava i da razume svoja prošla emotivna iskustva koja utiču na njegov život. Tokom profesionalnog usavršavanja prolazila sam obuke za specifične probleme kao što su anksioznosti, kontrola besa i ljutnje,neverbalna komunikacija, prevazilaženje životnih kriza uzrokovanih gubicima ili procesom tugovanja i dr.

Dugi niz godina radim sa decom,mladima i njihovim roditeljima različitih razvojnih,socijalnih i psiholoških problema. U želji da im pomognem na najbolji mogući način, dodatno sam se usavršavala u ovom polju kroz brojne obuke i seminare. U zavisnosti od uzrasta,pored bazičnog savetodavnog rada,koristim projektivne tehnike kao što su crteži,igre lutkama,projektivne kartice i dr. što mladim klijentima olakšava izražavanje potreba i rad na prisutnim problemima. Rad sa mladima je u saradnji sa roditeljima.

   Prvi susret sa klijentom rezervisan je za upoznavanje,razjašnjavanje načina zajedničkog rada, kao i definisanje terapiskog ugovora (ako se složimo da je korisno za klijenta da nastavimo sa saradnjom).

Pravci koje koristim:

 • Psihodinamska psihoterapija
 • Integrativna terapija
 • Integrativno dinamsko savetovanje
 • Integrativan pristup
 • O.L.I. metod

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Integrativan pristup ličnosti,proces tugovanja, gubitci,anksioznosti,stres i sindrom sagorevanja,fobije,prilagođavanje životnim promenama (razvodi,prekidi emotivnih veza),nisko samopouzdanje i samopoštovanje,kontrola besa,osećanja krivice,rad sa mladima koji imaju emocionalne probleme,probleme u učenju,odnosu sa roditeljima,vrsnjacima;roditeljstvo,vaspitni stilovi i komunikacija

Jezici koje govorim:

 • Srpski