Milica Tušup

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Evropski sertifikat za savetovanje
  Sertifikat za psihoterapiju SDPS

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološka procena dece
 • Psihološka procena odraslih
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Radionice
 • Profesionalna orijentacija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Iz humanističke perspektive klijente posmatram otvorenog uma, pre svega kao vredna ljudska bića sa prednostima i potencijalima koje remeti problem zbog koga mi se i obraćaju za pomoć. Svaki klijent je neponovljiva individua u čijem sam svetu posetilac koji ga upoznaje, podržava i prati deo puta ka što boljem spoznavanju sebe i preuzimanju odgovornosti za svoje izbore, osećanje sreće i ispunjenosti u životu. Geštalt terapija upravo realizuje prirodnu ljudsku potrebu za razvojem i ostvarenjem onoga za šta čovek jeste, čemu teži u okviru svog vrednosnog sistema i ciljeva pred sobom. U radu klijenta prihvatam saosećajno, u bezbednoj situaciji seanse pružam punu podršku njegovom doživljaju stvarnosti. Imajući u vidu da ga karakterišu uzrast, pol, profesija, odnosi sa bliskim, bitnim osobama, te sredina i kultura iz koje je, pratim proces u njemu i izmedju nas u cilju proširivanja svesnosti. 

Akcenat je na direktnom proživljavanju dogadjaja, ovde i sada (a ne na prepričavanju) čime povećavamo klijentovu svesnost  šta i kako (sebi) čini i dogadja. Veliki kvalitet Geštalta je u ravnopravnom Ja-Ti odnosu, koji je ponekad konfrontativan no za klijenta siguran, podržavajući što jača poverenje u terapeuta. Zanimljivim tehnikama vodim klijenta kroz iskustvo telesnih senzacija, emocija i misli, a u momentu kada ih osvesti može da započne promenu, stvori nove celine u i oko sebe i krene u željenom pravcu. On tada preispituje i menja fiksne obrasce ponašanja u kojima je zaglavljen, korisne u prošlosti a ometajuće u sadašnjosti. Ovi uvidi dovode do boljeg prihvatanja sebe, jačaju samopouzdanje i spremnost klijenta za fleksibilan, zadovoljavajući kontakt sa drugima i poljem kome pripada. Klijent sa oslobodjenom energijom preuzima odgovornost za sebe najpre na seansama, a onda i u životu, koji je baš kao i terapija, proces neprekidnog psihološkog rasta i razvoja.

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija
 • Integrativan pristup

Biografija:

Milica Tušup (rodj.Carević),na Filozofskom fakultetu u Beogradu,uporedo apsolvira kliničku i diplomira školsku psihologiju-pedagogiju 9.2.1988.god (sada master). Radila kao stručni saradnik u OŠ „Svetozar Marković“ u Kragujevcu.Kod prof Dr.Lj.Prodanović završila obuku „Pedagoško savetovalište za roditelje“.Od 1992. god radi kao stručni saradnik i profesor u SMŠ“I.G.Kovačić“, u H-Novom gde predaje psihologiju, komunikologiju i pojedinac u grupi. U okviru reforme školstva bila je član tima za nastavne programe i recenzent za udžbenik „Psihologija“. Završila seminarima Zavoda za školstvo i objavljuje niz članaka vezanih za motivaciju za učenje, ocenjivanje učenika, hiperaktivnost kod dece, mentalnu higijenu i psihoterapijski rad.

Osim rada u školi, postaje Geštalt psihoterapeut (2003-7,Geštalt centar M.Kostića EAG;EAC) i nosilac JU sertifikata za psihoterapiju SDPJ  (sada Nacionalnog).Od  2013. je punopravni član Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije kao i Evropske asocijacije za savetovanje.Na njihovoj Prvoj konferenciji imala usmeno izlaganje (tema adoloscencija) i radionicu o razvoju svesnosti kroz „Kontakt sa sobom-kontakt sa drugima“ .Učestvovala na IV i V Kongresu psihoterapeuta Srbije sa radionicom „Susret u susretu telesne i geštalt psihoterapije“ (sa A.Ristović,maj/okt.2015). Iskustvo u radu sa klijentima stice pod supervizijom i privatnoj praksi u savetovalištu „PSIHOFIT“(2013). Trenutno je edukant Integrativne psihoterapije u školi osnivača Dr. Kena Evansa.

Ključne reči:

Anksioznost, fobije, OKP, depresija, psihosomatika, motivacija, koncentracija, učenje, adolescencija, roditeljstvo i razvoj, potencijali i kreativnost

Mapa:

Lokacija 1: Herceg Novi, Savina
Položaj na mapi

Lokacija 2: Beograd, Voždovac
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski