Nikolina Matijević

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Internacionalni sertifikat Albert Elis instituta
  REBT centar, Beograd

Kliknite za kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Profesionalna orijentacija

Moj pristup u radu:

Moj pristup u radu se sastoji od uspostavljanja pomažućeg saradničkog odnosa između klijenta i psihoterapeuta, pun poverenja, u kojem psihoterapeut razume i prihvata klijenta i njegove probleme. Tokom prve seanse klijent i psihoterapeut se međusobno upoznaju, razgovaraju o očekivanjima, dogovaraju način rada i formulišu listu problema. Svaki problem se jasno definiše i detaljno analizira, te se određuje cilj kojem se teži.

Po obrazovanju sam master psiholog sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u zdravstvu, prosveti, socijalnoj zaštiti, nevladinom sektoru i privatnoj psihoterapijskoj praksi, a po usmerenju sam racionalno - emotivno - bihejvioralni psihoterapeut, što znači da smatram da u osnovi naših disfunkcionalnih ponašanja i emocija leži pogrešan način razmišljanja. To se može promeniti kroz razgovor sa psihoterapeutom, nakon čega se klijent oseća bolje i ponaša konstruktivnije. Primenjujem konkretan pristup rešavanja problema, usmeren da klijent odmah oseti poboljšanje i da se uz minimalni broj seansi postignu maksimalni rezultati. 

Svoje klijente učim da budu mentalno zdravi pojedinci i osposobljavam ih da dalje u životu sami sebi pomognu nakon završetka naše psihoterapije. Koristim široki spektar različitih tehnika, konkretnih primera i vežbi, humor, slikoviti materijal i kreativne domaće zadatke, u skladu sa individualnim karakteristikama svakog pojedinca i njegovog problema. U radu sa decom i adolescentima celokupan način rada i pristup prilagođavam njihovom uzrastu i stepenu njihovog razvoja.

Vlasnica sam psihološkog savetovališta "Psihohelp" u Novom Sadu.

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

strah, fobija, panični napad, trauma, stres, depresija, bes, ljubomora, zavist, stid, osećanje krivice, bolesti zavisnosti, nesanica, poremećaji u ishrani, bipolarni poremećaj, opsesivno - kompulzivni poremećaj, tikovi, psihosomatske tegobe, loše školsko postignuće, odlaganje obaveza, razvod.

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Prijatelji

 • Anđelija Simić - tvoja verovanja menjaju tvoj život
 • MESTO promene Temenos
 • Strenum-centar