Aleksandra Crvenić Pacek, MA

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju

Kontakt:

063/188-69-49

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje

Moj pristup u radu:

Obučena sam za primenu REBT, KBT i Shema psihoterapije, kao i za primenu Organizacionog kognitivno-bihejvioralnog koučinga. Pored navedog, u svom radu integrišem sva znanja koja sam sticala tokom godina edukacije i rada kako bih pomogla klijentima. Svoj pristup prilagođavam potrebama svakog klijenta.

Smatram da je više od bilo koje tehnike, za napredak klijenta u psihoterapiji, važan odnos između terapeuta i klijenta. Stoga mi je jako važno da sa klijentom ostvarim dobar, saradnički odnos u kojem je klijent bezuslovno prihvaćen i u kojem postoje jasne granice.

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Shema terapija
 • Terapija usmerena na saosećanje (CFT)

Biografija:

U okviru Internacionalnog društva za Shema terapiju, u januaru 2021. godine stekla sam zvanje Shema psihoterapeuta. 

U okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis iz Njujorka, 2019.godine stekla sam zvanje RE&KBT psihoterapeuta.

Za potrebe dobijanja Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju 2017.godine položila sam razliku ispita iz psihologije (Propedevtika) na Fakultetu sa medije i komunikacije, departman za Psihologiju.

Od 2013.godine sam radila na poziciji stručnog saradnika – pedagoga u državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Kroz svoj rad u obrazovnim ustanovama stekla sam isksutvo rada sa decom i adolescentima.

Psihoterapijom i savetovanjem u privatnoj praksi se bavim od 2014.godine. Imam iskustva rada sa adolescentima i odraslima koji se suočavaju sa različitim problemima (anksiozni poremećaji, depresija, bes, problemi u učenju, problemi u partnerskom odnosu, problemi u komunikaciji itd.). U privatnoj praksi, pored individualnog rada sa odraslima i adolescentima, radim i sa decom i roditeljima.

Od 2013.godine pohađala sam mnoge seminare i obuke iz oblasti pedagogije, psihologije i psihoterapije.

Osnovne i master studije Pedagogije završila sam 2012.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Posedujem Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Ključne reči:

depresija, anksioznost, strah, fobija, OKP, panični poremećaj, socijalna fobija, asertivnost, komunikacija, gojaznost, poremecaji licnosti, psihoterapija, savetovanje, REBT, KBT, Shema terapija, DBT, problemi u učenju, roditeljstvo, partnerski odnosi, sampouzdanje, prilagodjavanje, LGBT, rezilijentnost

Mapa:

Lokacija 1: Beograd,

Uzrasti sa kojima radim:

 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski