Aleksandra Crvenić Pacek, MA

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju i Evropski sertifikat za psihoterapiju

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Supervizija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje

Moj pristup u radu:

U svom radu kao psihoterapeut, najviše primenjujem Shema terapiju, koja mi je pre svega osnova za  razumevanje klijenta. Ujedno, svoj pristup prilagođam svakom pojedinačnom klijentu i u radu integrišem i elemenate REKBT-a, Mindfulnes-a, DBT-a i Telesne psihoterapije. Najviše radim sa odraslima koji imaju izazove vezane za anksioznost, depresiju, bes, traumu, poremećaje ličnosti itd. 

 

Pored terapeutskog rada, takođe sam i individualni Shema supervisor. Težim da u svim aspektima svog profesionalnog života održim toplinu, ljubaznost, autentičnost, saosećanje i dobro definisane granice, i cilj mi je da budem podržavajuća i negujuća figura kako za svoje klijente, tako i za supervizante, omogućavajući im da dožive korektivne interakcije unutar terapijskog odnosa. Kroz naš zajednički rad, moji klijenti mogu razviti potrebne veštine za prevazilaženje prepreka i vođenje ispunjenijih života.

 

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Shema terapija
 • Terapija usmerena na saosećanje (CFT)

Biografija:

U okviru Internacionalnog društva za Shema terapiju, u martu 2022. godine stekla sam zvanje Shema psihoterapeuta Naprednog nivoa, a u martu 2023 i zvanje Individualnog Shema supervizora. 

U okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis iz Njujorka, 2019.godine stekla sam zvanje REKBT psihoterapeuta.

Za potrebe dobijanja Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju 2017.godine položila sam razliku ispita iz psihologije (Propedevtika) na Fakultetu sa medije i komunikacije, departman za Psihologiju.

Od 2013.godine sam radila na poziciji stručnog saradnika – pedagoga u državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Kroz svoj rad u obrazovnim ustanovama stekla sam isksutvo rada sa decom i adolescentima.

Psihoterapijom i savetovanjem u privatnoj praksi se bavim od 2014.godine. Imam iskustva rada sa odraslima koji se suočavaju sa različitim problemima (anksiozni poremećaji, depresija, bes, problemi u učenju, problemi u partnerskom odnosu, problemi u komunikaciji itd.). 

Od 2013.godine pohađala sam mnoge seminare i obuke iz oblasti pedagogije, psihologije i psihoterapije.

Osnovne i master studije Pedagogije završila sam 2012.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Posedujem Nacionalni i Evropski sertifikat za psihoterapiju.

Ključne reči:

depresija, anksioznost, strah, fobija, OKP, panični poremećaj, socijalna fobija, asertivnost, komunikacija, gojaznost, poremecaji licnosti, psihoterapija, savetovanje, REBT, KBT, Shema terapija, DBT, problemi u učenju, roditeljstvo, partnerski odnosi, sampouzdanje, prilagodjavanje, LGBT, rezilijentnost

Mapa:

Lokacija 1: Beograd,

Lokacija 2: Sombor,

Uzrasti sa kojima radim:

 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski
 • Francuski