Kako odabrati najbolju?

Rađeno je puno istraživanja koja su pokazala da je razlika u efikasnosti različitih terapijskih modaliteta - neznatna, tako da modalitet sam po sebi nije toliko važan. Važno je koliko on odgovara vašoj ličnosti, vašem temperamentu, koliko uspeva da pobudi interesovanje i motivaciju za rad na problemu, kod vas lično.


Postoji jedan izuzetak, a to su "jednostavne" fobije (kao što su strah paukova, zmija, pasa itd.) za koje se pokazalo da određene tehnike bihejvioralne terapije najbrže daju željene rezultate. Međutim, već kod složenijih fobija kao što je (agorafobija) su često potrebni dublji uvidi, te nije dovoljno raditi samo na promeni ponašanja.


Neka istraživanja takođe sugerišu da u lečenju kliničke depresije, najviše uspeha imaju kognitivistički pravci, mada je to i opovrgavano. Postoji, međutim, slaganje, da u lečenju depresije najbolje rezultate daju kombinacija medikamentozne terapije (antidepresiva) i psihoterapije.


Osim ovih izuzetaka, svi terapijski modaliteti imaju vrlo sličnu efikasnost kod raznih problema, te slobodno možete izabrati modalitet koji najviše odgovara vašem ukusu i za koji verujete da bi bio najefikasniji u vašem slučaju.
Pročitajte još:

Koliko je uspešna psihoterapija?
Vrste psihoterapije
Terapijski modaliteti
Kako izabrati terapeuta?Pronađi terapeuta