Sigurna baza je svima potrebna

ePsihoterapija 20.03.2018. u Briga o sebi, Emocionalna inteligencija

Ljudi imaju različite potrebe i svaki čovek ih zadovoljava na svoj način. Sad već odavno, humanistički pravac u psihologiji je ljudske potrebe izdvojio kao veoma važne za život svakog pojedinca, neke od njih čak ključne i za održanje života.


Izvor: www.flickr.com/photos/lukaskr/16036193656/

Abraham Maslov, osnivač teorije o hijerarhiji ljudskih potreba, kao nasušne potrebe označio je fiziološke, tipa potrebe za hranom, vodom i kiseonikom bez kojih bi život svakako bio nemoguć. Nakon ovih „osnovnih“ potreba dolazi potreba za sigurnošću, a zatim i potreba za ljubavlju i pripadanjem. Na samom vrhu hijerarhije nalazi se potreba za samoaktualizacijom, koja teško može biti zadovoljena ukoliko sve prethodne nisu.

Fiziološke potrebe su svima znane i ne postoji veliko razmimoilazenje u slaganju oko važnosti njihovog zadovoljenja. Naime, svako ljudsko biće ih je svesno i zna na koji način ih može zadovoljiti. Medjutim, kako krenemo dalje u hijerarhiji i dodjemo do potreba za sigurnošću, ljubavlju i pripadanjem uočićemo razlike kako u slaganju po pitanju potrebe za njima, tako i po pitanju načina njihovog zadovoljenja. Postavlja se pitanje da li su ove potrebe zaista manje važne od fizioloških ili su pojedinci tokom svog razvoja zaključili da je bezbednije ove potrebe “nemati”?!

Porodica bi trebalo da bude ona sigurna baza u kojoj svakin član izražava svoje potrebe bez straha da one neće biti zadovoljene. Nekima se dešava da baš na ovom mestu nikada nisu doživeli da su zaštićeni, sigurni ili vredni ljubavi od strane bitnih figura u to vreme. To ne mora značiti da sve pomenuto u porodici nije postojalo, već da je način na koji je ispoljavano bio nedosledan, nedovoljno čest ili ga je dete tako doživljavalo. U porodici možda nisu postojale svakodnevne svadje, fizički obračuni izmedju roditelja ili brutalno fizičko kažnjavanje deteta, ali čak i par puta je sasvim dovoljno za dečiji zaključak o porodici kao nedovoljno sigurnom utočištu ili o roditeljima koji ne prihvataju i ne vole dete. Takodje, ukoliko su bila prisutna česta zbijanja šale na dečiji račun u smislu anegdota o kojima se priča prijateljima ili rodjacima, kod deteta će verovatno prouzrokovati osećaj stida i predstavu o sebi kao nedovoljno dobrom i vrednom ljubavi.

Sve pomenuto dovešće do toga da, kao odrasla osoba, ovakav pojedinac će teško zadovoljavati pomenute potrebe. Svet će videti kao rizično mesto, sve ljude kao potencijalnu opasnost i tako sebe dovesti do potvrde svog davnašnjeg uverenja da mu ljubav, sigurnost ili pripadanje nekome uopšte i nisu potrebni. Kratkoročno gledano, ovakav stav je održiv.Kako su ljudi čitavog života medjuzavisni, dugoročno sve ovo može stvarati dosta velike probleme. Vremenom će dovesti do toga da se osoba oseti izopštenom iz uže, ali i šire zajednice jer pripadati nekoj grupi ili zajedenici ne označava samo činjenicu da je pojedinac član iste, već i da je razvio izvesnu emocionalnu povezanost sa tom grupom. Kada pojedinac nema razvijen kapacitet za takvu vrstu emocionalne razmene, on neće ni biti adekvatan član bilo koje grupe ili zajednice.

Kako je pored fizioloških potreba jednako važno zadovoljiti i ostale, prvi korak u ovom procesu je upravo osvešćivanje njihove važnosti i značaja za psihičko, ali i fizičko zdravlje pojedinca. Na dalje, važno je krenuti od sebe i zapitati se koliko često ste prijatni prema drugima, koliko često ih hvalite ili podsećate na to da su važni i da ih volite. U početku može biti teško jer unutrašnje dete teško oprašta percipiranu nanetu nepravdu ili bol doživljen zbog toga. Zato mu svim svojim unutrašnjim snagama treba pomoći da to prevazidje, prihvati i oprosti, a nakon napuštanja života u prošlosti, ohrabriti se da život u sadašnjosti nije opasan i da je kroz iskrenu razmenu sa važnim drugima – osećaj sigurnosti, pripadanja i ljubavi moguće istinski osetiti i zadovoljiti.

 

Jelena Dragičević Berat, MA, master psiholog, TA psihoterapeut, školski psiholog i asertivni trener sa višegodišnjim iskustvom u savetovanju i psihoterapiji dece, adolescenata i odraslih osoba. U radu koristi integrativni pristup kombinovanjem metoda iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Smatra da podrška, negujući pristup i davanje dozvola tokom psihoterapijskog rada podstiču razvoj odraslih potencijala svake osobe neophodnih za postizanje ciljeva.

 

Pročitajte još:

Biti sebi dobar
Potreba za bliskošću u savremenom svetu
Sve počinje od ljubavi prema sebi

Sve počinje od ljubavi prema sebi

ePsihoterapija 08.03.2018. u Briga o sebi, Emocionalna inteligencija

Osećanje ljubavi je važno za svaku osobu. Ono može biti pokretač rasta i razvoja svakome ko se oseća voljeno i ko je takođe, sposoban da svoju ljubav podari drugima.


Izvor: www.psychologies.co.uk

Kada su u pitanju drugi, većina ljudi nema problem da ljubav pokaže. Medjutim, ono što kod mnogih izaziva dosta nelagodnosti i rezerve je upravo ona, možda i najznačajnija vrsta ljubavi, ljubav prema sebi. Ova nelagodnost u vezi samoljubavi je često uzrokovana pritiskom od strane društva, po kome je izražavanje ljubavi i naklonosti prema sebi odraz sebičnosti, samoživosti ili arogancije. …nastavak.

Zašto ostajemo u vezama koje ne vode nikuda

Veliki broj mladih nalazi se u partnerskim odnosima iz kojih ne znaju kako da izađu ili imaju osećaj da veza trenutno ne vodi nikuda. Najčešća misao u ovakvim situacijama jeste da se iz odnosa izađe, ali strah koji se javlja na pomisao da osoba ostavi ili bude ostavljena zadržava parove u vezi, iako ni jedan ni drugi partner više ne vidi nikakav smisao bivanja u odnosu.


Izvor: Ad2Com

Očigledno je da se u ovakvim odnosima nalazi nešto jače od ljubavi, stoga na sasvim prirodno pitanje „Zašto sam i dalje sa njim/njom?“ ide odgovor „Ne znam, to je jače od mene“. U ovom, po malo mističnom odgovoru nalazi se istina …nastavak.

Reč „izvini“ kao lek za bolna osećanja

ePsihoterapija 19.02.2018. u Emocije, Emocionalna inteligencija

Sva ljudska bića imaju osećanja. Neki ljudi ih slobodno iskazuju, dok drugi kao da im ne pridaju nikakvu važnost, te uglavnom deluju hladno, distancirano i rezervisano. Velika je zabluda da su osećanja prisutna sve vreme, u svakom trenutku našeg života. Istina je da se ona pojavljuju jedino onda kada se za nas dešava nešto veoma značajno bilo u spoljašnjoj ili našoj unutrašnjoj realnosti. Prijatna osećanja u nama izazivaju osećaj zadovoljstva i deluju stimulativno po nas. Ona neprijatna najčešće dovode do toga da smo nezadovoljni ili povređeni.

Osećaje povređenosti i nezadovoljstva u nama uglavnom bude situacije koje ocenjujemo kao nekorektne i štetne po nas. …nastavak.

Od žrtve do ubice – analiza filma „Dolores Claiborne“

ePsihoterapija 10.02.2018. u Književnost i film, Porodica

Kada je reč o predstavljanju nasilja u porodici – jedno ostvarenje sjajno prikazuje udžbenički arhetip zlostavljane žene. Sveobuhvatnost konteksta koji je dočaran, kao i psihološka realističnost ovog ostvarenja, čine ga izuzetno uporedivim sa situacijama porodičnog nasilja o kojima često slušamo i u našem društvu. U skladu sa time, provešćemo vas kroz profesionalnu analizu nezaboravnog lika Dolores Claiborne – majke, supruge, domaćice…i ubice.

Porodični problemi su nešto što stručnjake raznih disciplina iz oblasti primenjenih humanističkih nauka – dovodi u situaciju da se angažuju po pitanju tumačenja, tretmana, predviđanja ishoda …nastavak.

EAP kongres u Srbiji

ePsihoterapija 04.02.2018. u Vesti

Od 18-21. oktobra će u Beogradu u hotelu Metropol biti održan 23. kongres Evropske asocijacije za psihoterapiju u organizaciji Saveza psihoterapeuta Srbije.

Tema kongresa je „Sense and sensibility in psychotherapy“. …nastavak.

66. kongres psihologa Srbije

ePsihoterapija 01.02.2018. u Vesti

66. Kongres psihologa Srbije će se održati na Zlatiboru, u periodu od 30. maja do 2.juna 2018. godine, pod nazivom „Futurizam u psihologiji ̶ psihologija u zoni budućeg razvoja“. Tema ovogodišnjeg Kongresa podstiče na bavljenje budućnošću psihologije.

Pokušaćemo da predvidimo koje će oblasti psihologije postati ključne u budućnosti, kojim temama ćemo se baviti kao istraživači, koja pitanja i dileme ćemo rešavati kao stručnjaci sebi postavljati, koje praktične probleme ćemo pokušavati da rešavamo i koje nauke će nam biti ključni saveznici. …nastavak.

Seks – prepuštanje trenutku

ePsihoterapija 15.01.2018. u Seksualnost

Sigurno ste već čuli da je tokom seksa neophodno prepustiti se trenutku ali šta je zapravo trenutak i koliko on traje? Ukoliko pođemo od pretpostavke da je trenutak zapravo jedan sekund, onda seksualni čin koji traje pet minuta ima trista trenutaka. Prepustiti se trista puta za pet minuta čini se da više stvara pritisak i matematičku jednačinu nego zadovoljstvo.


Bodyscapes: Shin Knee Valley. Picture: Carl Warner/ www.carlwarner.com/otherscapes Source:Supplied

Šta je onda neophodno kako bi se osoba opustila tokom seksa i doživela novo iskustvo? …nastavak.

Potreba za bliskošću u savremenom svetu

ePsihoterapija 11.01.2018. u Briga o sebi, Potrebe

U ovom tekstu želim da razmotrim pitanje ljudskih potreba i njihovog mesta u modernom društvu u kom živimo. Naše potrebe, želje, težnje, zavisnosti, kako god da ih nazovemo, mogu podrazumevati bilo šta što nam je potrebno, bilo da je to vazduh, ljubav ili sloboda. Na jednom nivou ovo je priča o ličnom putu svakog od nas, na drugom o svima nama koji smo deo ovog političkog i ekonomskog sistema.

Koliko ljudske potrebe mogu da postanu opasne i problematične najupečatljivije vidimo u susretu sa osobama koje se bore protiv bolesti zavisnosti. Ali problemi postoje i kada jednostavno nemamo …nastavak.

Unutrašnji samogovor kao odraz odnosa prema sebi

ePsihoterapija 11.01.2018. u Briga o sebi, Emocionalna inteligencija

Komunikacija medju ljudima odvija se svakodnevno i na različite načine. Rečima koje upućujemo jedni drugima, govorom tela, izrazom lica, bojom i visinom glasa… Medjutim, kako komuniciramo sa drugima, na isti ili sličan način mi komuniciramo i sa samim sobom. Neki ljudi to rade često, gotovo svakodnevno, dok ima i onih koji se sebi nikada ne obraćaju.


Izvor: Mother Nature Network – www.mnn.com

Najčešće se ljudi sebi obrate onda kad naidju na neki problem ili nešto pogreše. Tada su skloni da sebi upućuju veoma negativne poruke koje obezvredjuju i diskvalifikuju ličnost osobe. …nastavak.