Krizna intervencija

Ovo je posebna metoda psihološke podrške koju posebno obučeni stručnjaci različitih profila (ne nužno psihoterapeuti), sprovode nakon tzv. kriznih situacija kako bi se sprečile psihičke posledice nekog traumatičnog događaja na osobe koje su u njemu učestvovale ili su mu samo prisustvovale. Primeri mogu biti ozbiljne prirodne nepogode (kao što su žrtve cunamija ili zemljotresa), zatim razne druge situacije za koje se pretpostavlja da su mogle biti visoko stresne (često se sprovodi u školama nakon neke nesreće ili gubitka školskog druga, radnim organizacijama nakon požara ili ozbiljnih nesreća na radu itd.) Ekspert obično radi sa čitavom grupom koja je učestvovala, samo prisustvovala ili je na drugi način bila povezana sa stresnom situacijom.


Krizna intervencija spada u preventivne metode, koje imaju za cilj da spreče buduće probleme. Međutim, događa se da i pored toga kod nekih osoba dođe do razvoja ozbiljnijih psihičkih problema i onda se mora pristupiti psihoterapiji.

Pronađi terapeuta