Nataša Janković

 • Profesija:

  Klinički psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Specijalista kliničke psihologije
  Grupni analitičar pod supervizijom
  Psihoanalitički psihoterapeut

Kontakt:

062/772-718

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološka procena odraslih
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

U individualnom radu sa klijentima moj način rada oslanja se na principe i tehniku rada u psihoanalitičkoj psihoterapiji. U ovoj vrsti psihoterapije težište je na empatiji i razumevanju klijenata, njihovih tegoba i životnih problema. Poseban je naglasak na odnosu klijenta i terapeuta kroz čije se razumevanje teži upoznavanju i promeni drugih odnosa sa važnim osobama iz života klijenta.

Pokazalo se da je psihoanalitička psihoterapija izuzetno efikasna u lečenju depresivnih tegoba, anksioznih stanja, psihosomatskih problema, poremaćaja ishrane i brojnih drugih tegoba, kao i različitih problema u međuljudskim odnosima.

Grupno-analitička psihoterapija je oblik lečenja pojedinca u grupi. U terapiji je naglasak na pomoći pojedincu a sama grupa predstavlja jedan od terapijskih činilaca.

Grupno-analitička psihoterapija se pokazala efikasnom u tretmanu širokog spektra psihičkih problema, posebno problema u interpersonalnom funkcionisanju kao što su povučenost, stidiljivost, usamljenost, strah od intimnosti, zavisnost, strah od autoriteta, kompetitivnot i drugo.

Posebna vrsta grupne terapije je rad sa takozvanim homogenim grupa u kojima svi klijenti imaju iste ili slične probleme. Konkretno, grupa sa kojom godinama radim, najpre u državnoj ustanovi a zatim u privatnoj praksi, je grupa klijenata sa problemom preterane gojaznosti i grupa klijenata sa problemom bulimije.

Pravci koje koristim:

 • Kratka analitička psihoterapija
 • Grupna analiza
 • Psihodinamska psihoterapija
 • Psihosomatska psihoterapija

Biografija:

 • 1999. Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2010. Specijalista kliničke psihologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Psihoanalitički psihoterapeut, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije
 • Grupni analitičar pod supervizijom, Društvo grupnih analitičara u Beogradu
 • Prikaz rada "Prevazilaženje otpora ka ličnom rastu i razvoju u grupno-analitičkoj terapiji", Egatin studijski dani, Bristol, Velika Britanija
 • Od 2002. Psiholog u psihijatrijskoj bolnici "Kovin" u Kovinu
 • Grupa pacijenata sa problemom preterane gojaznosti, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije
 • Od 2004. rad sa individualnim klijentima i psihoterapijskim grupama u privatnoj praksi

Ključne reči:

on line psihoterapija, depresija, anksioznost, nesanica, poremećaji ishrane, bulimija, gojaznost, strahovi, napadi panike, fobije, psihoterapija, grupna psihoterapija, opsesivne misli, prisilne radnje, poremećaji ličnosti, adolescentna kriza

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Vračar
Položaj na mapi

Lokacija 2: Beograd, Vračar

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski