Hipnoza

Hipnoza je posebno mentalno stanje ili stanje svesti koje je indukovano serijom preliminarnih instrukcija i sugestija. Hipnotičke sugestije mogu biti zadate od strane hipnoterapeuta ili samozadate (autohipnoza).


Nasuprot raširenom verovanju da je hipnoza stanje slično snu, istraživanja ukazuju na to da je osoba budna ali u stanju duboke relaksacije i izrazito fokusirane pažnje i koncentracije, zbog čega postaje naročito podložna sugestiji hipnoterapeuta. Te sugestije joj pomažu da načini pozitivne promene.


Hipnoza nije metod kontrole uma i hipnotizer vas ne može naterati da, na primer, opljačkate banku. Vi sarađujete sa njim i vi imate kontrolu nad procesom. Hipnoza se zapravo sastoji u osnaživanju osobe da preuzme kontrolu nad nekim svojim procesima.


Naime, u stanju duboke relaksacije, svesni um je potisnut, a nesvesni se postepeno otkriva. Hipnoza je metoda zaobilaženja ovog svesnog, "kritičkog" uma koji nas često sabotira. U ovakvom stanju, hipnoterapeutu je omogućeno da sugeriše određene ideje, koncepte i strategije adaptibilne za funkcionisanje klijenta- "seme" koje se polako "prima i počinje da raste" nastavljajući da osnažuje klijnta i omogućavajući mu željenu promenu (o kojoj se prethodno dogovorio sa terapeutom).


Hipnoza se upotrebljava u psihoterapiji i medicini za brojna stanja: ostavljanje pušenja, kontrolu telesne težine, nesnicu, pobljšanje memorije i motivacija, u sportskoj psihologiji, fobije, izgradnji samopouzdanja, kod seksualnih problema, nekih alergija, upravljanja bolom, mucanja i mogim drugim. Kao i za svaki drugi terapijski modalitet, izrazito je važno obratiti se adekvatno obučenom i sertifikovanom stručnjaku.
Pročitajte još:

Psihoanaliza
Biofidbek
Neurolingvističko programiranje (NLP)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Korišćena literatura:

Sajt o hipnozi i hipnoterapiji u V.Britaniji: Šta je hipnoza i kako ona radi?, preuzet sa Interneta 1.2.2011., sa adrese:
www.hypnosis.me.ukPronađi terapeuta