Neurolingvističko programiranje (NLP)

Osnivači NLP-a su R. Bendler i J. Grinder koji su kao cilj postavili pronalaženje načina kojim će ljudima pomoći da imaju bolje, ispunjenije i bogatije živote. Iako je u početku promovisan kao brz i efikasan psihoterapijski metod, danas je najpopularniji u oblastima kao što su life coaching, treninzi za menadžere i oblast samopomoći, pre svega zato što ima zanimljive i inovativne metode koje se lako razumeju, a njihovu primenu mogu lako naučiti ljudi najšireg spektra zanimanja.


NLP je započeo kao pokušaj da se prouči "ljudska savršenost" odn. zbog čega su neki pojedinci sjajni u svojim profesijama i postižu vrhinske rezultate, te kako se ta sazanja mogu preneti drugima. Ovo se svodi pre svega na različite načine usavršavanja tehnika komunikacije sa drugima. Neki od principa NLP-a su slični konstruktivističkim pravcima (npr. mapa nije teritorija se odnosi na to da naši koncepti o svetu nisu nužno odraz tog sveta, te svoje "mape" možemo menjati i prilagođavati, a neophodno je razumeti i "mape" drugih, kako bismo uspešnije sa njima komunicirali). Ovaj pristup naglašava unutrašnje kapacitete koje svako poseduje, zatim nove pokušaje i izgradnju novih strategija ako su se prethodne pokazale neuspešnim...


Zapravo, može se reći da NLP koristi koncepte iz drugih pravaca ali sabranih na jedan nov način, tako da se lako mogu usvojiti i prezentovati.


Učenje NLP tehnika može pomoći u svakodnevnom životu, ali je kod nas najpopularniji kao metoda usavršavanja poslovne komunikacije pre svega u oblasti menadžmenta, ljudskih resursa, veština prodaje i sportske psihologije.
Pročitajte još:

Hipnoza
Biofidbek
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Korišćena literatura:

Mekdermot, I., Džejgo, V. (2004): NLP obuka, Beoknjiga, Beograd
Neuro-Linguistic Programming (NLP), u: Wikipedia, preueto 25.1.2011., sa adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programmingPronađi terapeuta