Sanja Stanić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Centar

 • Licenca:

  Internacionalni sertifikat Albert Ellis instituta, REBT Centar, Beograd

Kontakt

[email protected]
064/346-55-15

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Kućno savetovanje
 • Coaching
 • Profesionalna orijentacija
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Moj pristup se zasniva na uspostavljanju lekovitog, saradničkog odnosa sa klijentom, koji je osnova za rešavanje problema, oslobanjanje od patnje, promenu, rast i razvoj.

Metode i tehnike koje koje koristim u radu zasnovane su na principima racionalno emotivne i kognitivno-bihejvioralne psihoterapije uz aktivno prilagođavanje jedinstvenim potrebama i ciljevima osobe.

Problemi življenja su deo našeg svakodnevnog funkcionisanja. Činjenica je da svi ljudi imaju probleme, ali se razlikuju u načinu na koji ih rešavaju. Uspešno rešavanje problema, srećan i ispunjen život praćen je doživljavanjem zdravih, pomažućih emocija u čijoj su osnovi racionalne ideje.

Pravci koje koristim:

 • Bihejvioralna terapija
 • EMDR
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Shema terapija
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)
 • Terapija usmerena na saosećanje (CFT)

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

psihoterapija, depresija, anksiozonost, panični napadi, strahovi,partnerska terapija, problemi u učenju, nesanica, roditeljstvo, partnerski odnosi, anksioznost, OKP, socijalna fobija, analiza individualnih potencijala,

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta