dr Tanja Petrović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad, Centar

 • Licenca:

  Albert Ellis institut, Njujork;
  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice

Moj pristup u radu:

Osnova uspešne terapije je saradnički odnos između klijenta i terapeuta, poverenje i bezuslovno prihvatanje.

Na samom početku terapije se vrši procena, a potom zajedno sa klijentom dogovaram ciljeve povodom iznešenih problema. Na osnovu problema i ciljeva koje smo definisali, određuje se minimum potrebnih seansi.

Seanse se odvijaju jednom nedeljno, u trajanju od sat vremena. Tokom celokupnog rada se vrši procena napretka i postignuti efekti.

Moj osnovi pristup u radu je zasnovan na premisi da nisu događaji ti koji utiču na to kako se osećamo i ponašamo već naše viđenje tih događaja. Stoga se na seansama otkriva način razmišljanja koji osobu uvodi u disfunkcionalna osećanja i neadekvatna ponašanja. Zajedno otkrivamo kada su pogrešne interpretacije nastale, kao i šta ih je održavalo tokom vremena. Nakon toga, iracionalna uverenja zamenjujemo racionalnim, što osobu uvodi u funkcionalna osećanja i adekvatno ponašanje.

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Anksioznost, depresija, bes, stres, prokrastinacija (odlaganje obaveza), teškoće u donošenju odluka, komunikacija, samopouzdanje, partnerski odnosi.

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta