Psihoze

U psihoze ili psihotične poremećaje spadaju bolesti kao što su shizofrenija, paranodini poremećaj itd. Za sve njih je karakteristično ozbiljno narušavanje kontakta sa relanošću. Mogu obuhvatiti mnoštvo simptoma, različite sumanute ideje, bizarna ponašanja i reakcije itd.


Etiologija često nije jasna. Neki imaju jaku naslednu komponentu, dok za druge to nije tako sigurno. Izgleda da se u određenim životnim okolnostima i pod pojačanim stresom najčešće ispoljavaju kod osoba kod kojih postoji izvesna predispozicija. Za neke je karakteristično javljanje tokom adolescencije, kod nekih tek u kasnijim godinama.
Psihotične epizode mogu biti i posledica upotrebe određenih droga ili izrazito stresnih događaja, te ne mora značiti da će se nužno ponoviti. Međutim, ukoliko se radi o psihičkoj bolesti, onda ona zahteva ozbiljno lečenje.


Danas postoje lekovi uz koje osobe koje pate od psihotičnih poremećaja mogu voditi normalan život. Na žalost, često se suočavaju sa društvenom stigmatizacijom zbog predrasuda koje vladaju.


Lečenje psihoza se uvek odvija pod nadzorom psihijatra i uključuje lekove koje samo oni mogu prepisati. Povremeno mogu biti neophodne kratkotrajne hospitalizacije.


Psihoterapijski rad sa osobama koje pate od psihoza nije primarno sredstvo lečenja, ali se može koristiti kao vid suportivnog rada koji ima za cilj da osobu osnaži i pomogne joj da se prilagodi režimima lečenja, suočavanju sa problemima koji nastaju kao posledica društvene stigmatizacije, prilagođavanju društvenom i radnom okruženju i sl.

Pročitajte još:

Opsesivno-kompulsivni poremećaj
DepresijaPronađi terapeuta