Dragica Bogojević

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
  Sertifikat Asocijacije sistemskih terapeuta

Kontakt

dbogojevic09@gmail.com
064/303-74-93

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološka procena odraslih
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Terapiju sagledavam kao proces promene koji se pokreće onda kada klijent (porodica/par/pojedinac) uz stručnu pomoć terapeuta odustane od ponavljanja disfunkcionalnih obrazaca ponašanja koji  održavaju aktuelni problem i odluči da primenjuje nove koji će mu obezbediti kvalitetnije funkcionisanje u životu.

Individualno ponašanje sagledava se kao deo porodičnog sistema /partnerskog odnosa u kojem su ponašanja  članova / partnera medjusobno povezana. Zbog toga,  problem koji dovodi ljude na terapiju  posmatra se kao  izraz narušenih porodičnih / partnerskih odnosa, a ne kao nečija individualna krivica. 

U terapiji se prvenstveno bavimo dešavanjima u sadašnjem vremenu. S druge strane, upoznavanje porodične istorije pomaže klijentima da razumeju moguće prenošenje i ponavljanje  relacija, ponašanja, uverenja, pravila, komunikacija i dr. kroz više generacija.

Radim sa porodicama (potpune, jednoroditeljske, proširene), parovima i pojedincima. Na početku terapijskog procesa zajedno sa klijentom definiše se problem (trajanje, manifestacije, učesnici) zatim, ciljevi terapije, očekivanja klijenata, način rada.

Trajanje seanse je 60 minuta u oba setinga (neposredan kontakt ili putem skajpa). Dinamika susreta je jedanput nedeljno do jedanput mesečno.Broj potrebnih seansi odredjuje se vremenom, u skladu sa postignutim promenama i potrebama klijenta.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

porodični problemi, bračni/partnerski problemi, komunikacija, roditeljstvo, razvojne teškoće dece, adolescentna kriza, emocionalne teškoće, teškoće u separaciji, razvod, anksioznost, psihosomatske smetnje, depresivnost

Jezici koje govorim:

 • Srpski