Jelena Milković, MSc

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Licenca:

  Konstruktivistička psihoterapija

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Psihološko testiranje

Moj pristup u radu:

Za razliku od popularnog medicinskog modela lečenja, konstruktivizam insistira na tome da je psihoterapija proces učenja i izgradnje značenja. Klijent je ekspert o samom sebi, on uvek uči, istražuje, osmišljava svet oko sebe, uočava pravilnosti, predviđa šta će se dogoditi i kako će ljudi reagovati, isprobava razna ponašanja i osobine. To što je on danas tužan i ćutljiv ne mora da znači da će takav biti uvek i svugde. 
Ja kao konstruktivistički terapeut pratim ovu nit i nastojim da razumem klijenta i njegov način gledanja na svet. Moj zadatak u tom procesu jeste da otvorim nove mogućnosti za tumačenje događaja i drugih osoba. Ishod uspešne terapije može da bude novi pristup važnom prijemnom ispitu, kvalitetnija komunikacija sa partnerom, ili veća spremnost za nadolazeće životne izazove.

Pravci koje koristim:

 • Konstruktivistička psihoterapija

Biografija:

Ja sam masterirani psiholog u obrazovanju. Imam višegodišnje iskustvo u istraživačkom radu i u prosveti. Trenutno radim na stručnom usavršavanju osoba zaposlenih u sektoru formalnog i neformalnog obrazovanja. Specijalizujem u problemima sa učenjem.

Ključne reči:

rekonstrukcija, prilagođavanje, celoživotno učenje, lično značenje

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Stari grad

Uzrasti sa kojima radim:

 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski