Psihološko savetovanje

Može biti iznenađujuće, ali ni ovo ne podrazumeva davanje saveta iz istih razloga koji su već pomenuti (niko ne zna šta je najbolje rešenje za vaš problem, a i najčešće postoji više rešenja i niko ga ne može odabrati umesto vas).


Psihološko savetovanje je takođe metod u kome, uz pomoć stručanjaka, tragate za rešenjm nekog problema, neke teškoće. Ali, za razliku od psihoterpije, ono je najčešće usmereno na neki konkretan problem manjih razmera, zbog čega traje znatno kraće. Na primer, ako imate problema da položite jedan ispit zbog toga što nikako ne možete da učite, a ne razumete zašto, psihološko savetovanje vam može pomoći da se, fokusirajući se na taj konkretan problem, usmerite na specifične stvari koje vas sprečavaju, koje vam onemugućavaju da ga sami rešite. Uvidima koje steknete tokom savetovanja, sa savetnikom, onda, radite na pronalaženju rešenja koje će biti nabolje za vas i vaš kontekst, vaš život.


Međutim, ako već duže vreme imate niz problema sa učenjem, niste zadovoljni svojim postignućima u životu i to je dovelo do pada samopuzdanja, onda je to mnogo širi kontekst koji se mora detaljnije istražiti i razumeti. Za to je već potrebna psihoterpija.


Postoje dve glavne razlike između psihoterapije i savetovanja - kompleksnost problema sa kojim se suočavate i trajanje (a time i troškovi). Savetovanje je kraće (obično do 10-tak seansi), samim tim i jeftinije, fokusirani je na jedan konkretan problem u nekoj oblasti života i direktivnije je (dobijate konkretne zadatke i/ili uputstva od terapeuta na kojima radite između seansi). Ono je veoma pogodno ukoliko se trenutno suočavate sa nekim jednostavnijim problemom koji ne uspevate da rešite sami.


Psihoterapija je duža (a može biti i veoma duga), time i skuplja, ali omogućava daleko dublje sagledavanje svih aspekata problema, istorije njihovog nastanka, dublje uvide u vašu ličnost i vaše viđenje sveta... Zbog toga je ona metoda izbora kada su u pitanju kompleksniji problemi, koji se protežu u više životnih oblasti, koji traju dugo ili ih, prosto, nije moguće sagledati i razumeti brzo.


I psihološko savetovanje i psihoterpija imaju svojih prednosti i ograničenja i treba ih dobro razmotriti pre nego što odlučite koju vrstu stručne podrške da potražite. Ukoliko niste sigurni, o tome se možete posavetovati sa stručnjakom koji će vam pomoći da odlučite šta je najpogodnija metoda za vaše trenutne teškoće.
Pročitajte još:

Šta je psihoterapija?
Krizna intervencijaPronađi terapeuta