Milan Damjanac

 • Profesija:

  Socijalni radnik

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Dorćol

 • Licenca:

  Sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije
  Evropski sertifikat za konstruktivističku psihoterapiju

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Iskreno verujem da svaka osoba doživljava svet na drugačiji način i da se, samim tim, svakome mora pristupiti na način koji uvažava njihovu različitost. Nastojim da razumem klijenta i da kroz zajedničku saradnju dođemo do rešenja. 

Imajući u vidu da svako doživljava sebe i svet na "svoj" način, logično je da su i svačiji problemi drugačiji i da se moraju pažljivo sagledati. Živimo u vremenu kada se ljudi sve manje razumeju i razgovaraju. Sve je teže održati kvalitetan kontakt sa bliskim ljudima i porodicom a istovremeno ostvariti svoje želje i planove.

Nastojim da razumem doživljaje klijenta i način na koji klijent vidi sebe i svet oko sebe, da se stavim u njegovu perspektivu. Svaki problem i doživljaj osobe je jedinstven i važan, i on se mora razumeti. Osoba se menja isključivo kada je sama spremna na to- a ja sam tu da pomognem da zajedno osmislimo promenu nakon što dobro sagledamo problem. Zajednički osmišljavamo promenu koja bi bila poželjna za klijenta i kojom bi se prevazišli problemi. Moj klijent je moj saradnik, saputnik na putu promene.

Pored konstruktivizma, u radu sa klijentima i u zavisnosti od problema, primenjujem i egzistencijalistički, kao i dijalektički pristup.

Pravci koje koristim:

 • Egzistencijalistička psihoterapija
 • Konstruktivistička psihoterapija
 • Egzistencijalističko savetovanje

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Strahovi, napadi panike, depresija, nerazumevanje sebe, problemi u partnerskim odnosima, socijalna fobija, životne krize

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta