Milan Damjanac

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Beograd, Novi Beograd

 • Licenca:

  Udruženje konstruktivista Srbije

Kliknite za kontakt

milan.damjanac@mail.com
065/37-793-32

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Iskreno verujem da je svaka osoba posebna i da se svakome mora pristupiti na jedinstven način. Nastojim da razumem klijenta i da kroz zajedničku saradnju dođemo do rešenja. 

Pošto je svako poseban, logično je da su i svačiji problemi posebni i da se moraju pažljivo sagledati. Živimo u vremenu kada se ljudi sve manje razumeju i razgovaraju. Sve je teže održati kvalitetan kontakt sa bliskim ljudima i porodicom a istovremeno ostvariti svoje želje i planove.

Nastojim da razumem doživljaje klijenta i način na koji klijent vidi sebe i svet oko sebe, da se stavim u njegovu perspektivu. Svaki problem i doživljaj osobe je jedinstven i važan, i on se mora razumeti. Osoba se menja isključivo kada je sama spremna na to- a ja sam tu da pomognem da zajedno osmislimo promenu nakon što dobro sagledamo problem. Zajednički osmišljavamo promenu koja bi bila poželjna za klijenta i kojom bi se prevazišli problemi.

Pored konstruktivizma, u radu sa klijentima i u zavisnosti od problema, primenjujem i egzistencijalistički pristup, kognitivno- bihejvioralni pristup, geštalt i dijalektičko bihejvioralni.

Pravci koje koristim:

 • Egzistencijalistička psihoterapija
 • Konstruktivistička psihoterapija
 • Egzistencijalističko savetovanje

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Strahovi, napadi panike, depresija, nerazumevanje sebe, problemi u partnerskim odnosima, socijalna fobija, životne krize

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Prijatelji

 • Strenum-centar
 • MESTO promene Temenos
 • Anđelija Simić - tvoja verovanja menjaju tvoj život