Druge opcije za zaposlenje psihoterapeuta

Na žalost, u državnim zdravstvenim institucijama se specijalizacija iz oblasti psihoterapije ne ceni previše. I kolege koje imaju licence za njeno obavljanje, često nemaju adekvatne uslove niti vremena da je kvalitetno obavljaju. Stoga je privatni sektor trenutno jedino mesto gde ćete zaista moći da se bavite onim za šta se kvalifikovani kao psihoterapeut.


Jedna od opcija je da okupite grupu kolega sa kojima ćete zajedno registrovati preduzeće i deliti troškove oko prostorija, poreza i svega ostalog.


Druga opcija je da se javite različitim postojećim centrima, psihološkim savetovalištima ili privatnim klinikama i ponudite im svoje usluge.


Naravno, uvek možete sami registrovati sopstvenu privatnu praksu i pravljenje biznis plana nije loša ideja, čak i ako ne planirate da tražite kredite, jer će vam pomoći da se bolje organizujete i predvidite troškove, kao i moguće teškoće, te unapred osmislite kako biste ih mogli prevazići.

Pronađi terapeuta