Dr Duška Dimitrijević

 • Profesija:

  Lekar

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Licenca:

  Doktor medicine, licenca Lekarske komore Srbije. Lekar na specijalizaciji iz psihijatrije, Institut za mentalno zdravlje, Beograd. Psihoanalitičar u treningu (BPD).

Kontakt:

061/21-88-110

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija

Moj pristup u radu:

Ljudi koji traže psihoterapijsku pomoć se osećaju uhvaćeni u psihičkim problemima koji im ograničavaju potencijal da dožive punu radost u svojim parternskim vezama, unutar porodice, među prijateljima, kao i u svom radu i svakodnevnom životu. Kao znaci upozorenja da nešto ne ide kako treba mogu se javiti doživljaji anksioznosti, potištenosti, zakočenosti i slični. Koreni problema, međutim, nisu dostupni na svesnom planu i stoga ih je gotovo nemoguće rešiti bez psihoterapije.

Uz pomoć psihoanalize/ psihoanalitičke psihoterapije klijenti stiču uvid u način vlastitog funkcionisanja kojeg nisu bili svesni. Siguran ambijent i poverljiva atmosfera omogućavaju upoznavanje sa unutrašnjim psihičkim svetom vlastitih misli, osećanja, sećanja i snova, stvarajući postepeno preduslove za olakšanje psihičkog bola, podsticanje razvoja ličnosti i jačanje sigurnosti u vlastite poduhvate. Istovremeno se razvija samoanalitička funkcija koja obezbeđuje trajanje efekata psihoanalitičke terapije i nakon završetka tretmana.


Pravci koje koristim:

 • Kratka analitička psihoterapija
 • Psihoanalitička psihoterapija
 • Psihoanaliza

Biografija:

- Diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013. god., zvanje Diplomirani defektolog-logoped.

- Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2015. god., zvanje Doktor medicine.

 - Specijalizira adultnu psihijatriju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2018. god i dalje.

- Radila kao klinički lekar pri Bolnici za psihijatriju KBC Zvezdara, privatnoj psihijatrijskoj ordinaciji "dr Selaković", aktuelno na specijalističkim studijama u Institutu za mentalno zdravlje, Beograd. 

- U treningu iz psihoanalize pri Beogradskom psihoanalitičkom društvu (punopravnom članu Internacionalne psihoanalitičke asocijacije), 2016. god i dalje.Ključne reči:

Poremećaji raspoloženja; neurotski poremećaji: generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj, fobije, opsesivno-kompulzivna neuroza, akutna reakcija na stres i poremećaji prilagođavanja, PTSP; poremećaji ličnosti.

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Palilula
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski