Dobijanje licence

Kada diplomirate na matičnom fakultetu i završite sve obaveze u okviru svoje edukacije, polagaćete ispit u nekoj formi (usmeno, praktično, pisanim radom ili u nekoj drugoj formi) u svom psihoterapijskom udruženju. Kada položite ovaj završni ispit, dobićete sertifikat određenog pravca (npr. zvanje Geštalt psihoterapeuta). Iako nije obavezno, preporučljivo je da aplicirate sa njim kako biste dobili i Nacionalni sertifikat psihoterapeuta (NSP) koji će vam omogućiti i dobijanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ESP).


Detaljne uslove za dobijanje ovih sertifikata možete pogledati ovde.


Stav saveza društava psihoteraputa Srbije je da tek dobijanjem Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, možete sebe predstavljati kao psihoteraputa. Ipak, ovo još uvek nije zakonski obavezujuće.
Pročitajte još:

Edukacija za terapeute
Registracija privatne prakse