Miša Avramović, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  The European Certificate of Gestalt Psychotherapy (No.18-971)
  National certificate for psychotherapy (No.824)

Kontakt:

060/39-76-762

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Kao humanistički orijentisan terapeut verujem da svaka osoba u sebi ima potencijal i sposobnosti da razreši vlastite zastoje i suoči se sa svojim problemima življenja. Moj zadatak je da vas kroz terapijki proces podržim:

 • da bolje sagledate svoju situaciju;
 • da razumete svoje potrebe, osećanja i njihove uzroke;
 • da uočite nefleksibilne obrasce ponašanja i uverenja koja vas zaustavljaju u razvoju i adaptaciji;
 • da eksperimentišete u pronalaženju kreativnijih rešenja i načina suočavanja sa životnim situacijama.
U terapiji ja nisam neko ko zna bolje od vas šta vam je potrebno i šta je dobro za vas. Terapijski proces je zajedničko istraživanje i kreiranje novih iskustava, a sve odluke koje donosite su isključivo vaše.
Edukovan sam u oblasti geštalt psihoterapije u čiju filozofiju integrišem znanja iz drugih terapijskih modaliteta kao što su konstruktivistička terapija, KBT, bihejvioralna terapija itd. 

 

Pravci koje koristim:

 • Art terapija
 • Bihejvioralna terapija
 • EMDR
 • Geštalt terapija
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • Konstruktivistička psihoterapija

Biografija:

Formalno obrazovanje: 2010. diplomirao, a 2012. masterirao psihologiju na Fakultetu “Lazar Vrkatić” u Novom Sadu. Rad “Lični činioci, kognitivna procena stresa i akademsko postignuće kod studenata” nagrađen je prestižnom nagradom za najbolji master rad u školskoj 2011/12 godini od strane Fondacije “Katarina Marić”. 2018. masterirao Geštalt psihoterapiju kao zahvalni stipendista Geštalt trening instituta na Malti.

Neformalno obrazovanje: 2005. završio bazični kurs iz konstruktivističke psihoterapije. 2010. završio trenerski kurs za autogeni trening. 2017. stekao diplomu geštalt terapeuta.

Radno iskustvo: 2015. do sada - Privatna psihoterpijska praksa. 2022. do sada predsedavajući odbora za profesionalne kompetencije geštalt terapeuta u Evropskoj asocijaciji geštalt psihoterapije. 2018. do sada - Suosnivač i zastupnik Obrazovno-razvojnog centra „Među nama“. 2014. do 2015. - Staž za kliničkog psihologa na Psihijatriji pri Opštoj bolnici Medicinskog centra u Zaječaru. 2014. do 2018. - Savetnik za akademska pitanja pri visokoškolskoj ustanovi Geštalt psihoterapijski trening institut Malta. Autor i koautor više akreditovanih akademskih programa u oblasti psihoterapije. 2011. do 2014. - Saradnik u nastavi i asistent na Fakultetu “Lazar Vrkatić” u Novom Sadu. 2012. Član tima za akreditaciju akademskih programa u oblasti psihologije i psihoterapije. Od 2003.-2007., a zatim i od 2017. do 2019. - Spoljni saradnik Instituta za psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu na projektu OECD/PISA.

 

Ključne reči:

psihoterapija, savetovanje

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Stari grad
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski