Transakciona analiza

Njen osnivač je Erik Bern, psihijatar i psihoterapeut, koji je prvobitno započeo studije psihoanalize ali se od nje kasnije udaljio u svojim radovima.


Neki od ključnih pojmova u TA su: ego stanja, igre i skript (ili životni plan). Po njemu postoje tri osnovna ego stanja svake ličnosti, a to su roditelj, odrasli i dete. Tako, ego stanje roditelja nameće zabrane, kontroliše, direktivno je. Kada je u tom ego stanju, osoba je stroga, ozbiljna, daleko uperenog pogleda. Ego stanje deteta karakterišu dinamičnost, spontanost, radoznalost i inicijativa ( i za svaku osobu je izuzetno važno da neguje ovo "unutrašnje dete"). Ego stanje odraslog povezuje dva prethodna- odgovorno je za održavanje kontakta sa realnošću, prikuplja i obrađuje informacije, procenjuje, predviđa. Ovo stanje je važno za svakodnevni život i toleranciju različitih frustracija.


Pod igrom se podrazumeva poseban psihološki fenomen u odnosima ljudi koji se odnosi na to da se mnogo toga ponavlja sa više ili manje primetnim pravilnostima. Igra je serija skrivenih transakcija među ljudima (verbalnih i neverbalnih poruka) koje se odvijaju u pravcu određenog i predvidljivog kraja. Stoga je jedan od ciljeva ove psihoterapije otkrivanje i osvešćivanje igara koje klijenti igraju. Takođe, ciljevi su vezani i za osvešćivanje ličnih i porodinčnih skriptova i mogućnosti njihove promene.


U praksi, transakciona analiza je popularna jer njeni koncepti pomalo liče na psihoanalitičke, ali su mnogo jednostavniji, lako ih je razumeti, usmereni su više na aktuelna događanja nego preispitivanje prošlosti. Sjajan je izbor za osobe koje imaju problema u komunikaciji i interakciji sa drugima, kao i sve one koji žele da poboljšaju svoje odnose sa porodicom, okolinom, saradnicima i sobom samima.

Pročitajte još:

Geštalt psihoterapija
Psihodrama
Egzistencijalistička psihoterapija

Korišćena literatura:

Berger, J. (2000): Transakciona analiza, u: Psihoterapije (Stojnov i sar.), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradPronađi terapeuta