Snežana Babović Pantović

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut (EAPTI-SEB)

Kontakt:

060/40-550-70

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Dečija psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Bez obzira na to da li je klijentu potrebna podrška za određeni problem, oseća potrebu da napravi promene u životu ili jednostavno želi lični rast i razvoj, terapija nudi siguran prostor u kojem sa terapeutom može da se osvrne na životnu situaciju u kojoj se nalazi, kao i da istraži i razjasni svoja iskustva i dileme.

Razlozi zbog kojih se ljudi najčešće javljaju na terapiju su određene životne poteškoće, kao što su anksioznost, napadi panike, tugovanja, poremećaj ishrane, depresija, nisko samopoštovanje, poteškoće u međuljudskim odnosima i druge. Geštalt terapijski pravac veruje da se kroz širenje svesti o tome kako čovek razmišlja, oseća i deluje u svetu izazivaju fiksni obrasci i navike i da se na taj način otvaraju vrata novim mogućnostima za rast i promene.

Tok terapijskog procesa određen je jedinstvenim unutrašnjim svetom pojedinca, kao i iskustvom sa kojim dolazi na terapiju. Način rada nikada nije unapred isplaniran, niti se obavlja po određenom protokolu ili propisanim smernicama. Terapijski proces najčešće je zasnovan na verbalnoj komunikaciji, ali može da se oslanja i na druge vidove izražavanja. U radu sa decom, na primer, često se koriste tehnike poput crteža, igre, pokreta, peska, lutki, gline i drugih.

Terapijska seansa traje 60 minuta.

 

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija

Ključne reči:

psihoterapija, savetovanje, adolescentske krize, anksioznost, depresija, panični napadi, strahovi, roditeljstvo, partnerski odnosi

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Stari grad

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski