Snežana Babović Pantović

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Evropski akreditovan obrazovni institut za psihoterapiju "Studio za edukaciju" (EAPTI-SEB) u Beogradu
  The European Certificate of Gestalt Psychotherapy – No: 19-2221

Kontakt:

060/40-550-70

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Dečija psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Radionice
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Bez obzira na to da li je klijentu potrebna podrška za određeni problem, oseća potrebu da napravi promene u životu ili jednostavno želi lični rast i razvoj, terapija nudi siguran prostor u kojem sa terapeutom može da se osvrne na životnu situaciju u kojoj se nalazi, kao i da istraži i razjasni svoja iskustva i dileme.

Razlozi zbog kojih se klijenti kod mene najčešće javljaju na terapiju su određene životne poteškoće, kao što su: anksioznost, napadi panike, gubitak i proces tugovanja, poremećaji ishrane, depresivno raspoloženje, traumatična životna iskustva, problemi u partnerskom odnosu i drugo. Decu i adolescente na terapiju roditelji najčešće dovode zbog različitih emocionalnih i vršnjačkih problema, problema u učenju, problema nastalih kao posledica razvoda roditelja, problema u kontroli i upravljanju emocijama, noćnih strahova i drugo.

Tok terapijskog procesa određen je jedinstvenim unutrašnjim svetom pojedinca, kao i iskustvom sa kojim dolazi na terapiju. To znači da način rada nikada nije unapred isplaniran, niti se obavlja po određenom protokolu ili propisanim smernicama, već zavisi od samog klijenta i potrebe zbog koje se javlja na terapiju.

Terapijski proces najčešće je zasnovan na verbalnoj komunikaciji, ali može da se oslanja i na druge vidove izražavanja. To je naročito prisutno u radu sa decom, gde često koristim tehnike poput crteža, igre, peska, lutki i drugo.

Terapijska seansa traje 60 minuta.

 

 

Pravci koje koristim:

 • EMDR
 • Geštalt terapija

Biografija:

Bazično obrazovanje stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – diplomirani pedagog (2008. godine). Nakon diplomiranja profesionalno iskustvo sticala radeći kao stručni saradnik u više državnih i privatnih škola (OŠ „Filip Filipović“ Čačak, Montesori obrazovni sistem Beograd, OŠ „Radoje Domanović“ Beograd…), kao i u okviru inkluzivnog obrazovnog sistema sa decom koja imaju teškoće u ponašanju, učenju i razvoju. Dugogodišnji autor i realizator različitih edukativnih programa i iskustvenih grupa namenjenih porodicama, roditeljima i profesionalcima koji su angažovani u radu sa decom i adolescentima.

Diplomu iz Geštalt psihoterapije stekla na Evropski akreditovanom obrazovnom institutu za psihoterapiju „Studio za edukaciju“ (EAPTI-SEB) u Beogradu. Pored toga završila EMDR program (level I) u okviru EMDR Asocijacije Srbije - psihoterapijski pristup za rad sa osobama koje su doživele traumu i traumatična životna iskustva.

 Psihoterapijom i savetovanjem u privatnoj praksi bavi se od 2016. godine. Član SUGP-a – Srpskog udruženja za Geštalt psihoterapiju i EAGT-a – Evropske asocijacije za geštalt psihoterapiju – (The European Certificate of Gestalt Psychotherapy – No: 19-2221).

Poseduje status akreditovanog Geštalt psihoterapeuta za individualni terapijski rad sa edukantima na programima edukacije za Geštalt psihoterapeute.

Suosnivač Obrazovno-razvojnog centra „Među nama“ Beograd koje se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, kao i kreiranjem i implementacijom programa i projekata za različite subpopulacije stanovništva.

Ključne reči:

psihoterapija, savetovanje

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Stari grad

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski