Etika u psihoterapiji - šta terapeut ne sme da radi

U Etičkom kodesu Saveza društava psihoterapeuta Srbije, postoji nekoliko izričitih zabrana.

  • Psihoterapeut ne sme seksualno iskrišćavati svog klijenta.
  • Psihoterapeut ne sme emocionalno iskorišćavati svog klijenta.
  • Psihoterapeut ne sme socijalno iskorišćavati svog klijenta.
  • Psihoterapeut ne sme finansijski iskorišćavati svog klijenta.
  • Psihoterapeut ne sme obmanjivati svog klijenta.
  • Psihoterapeut ne sme otkriti poverljive informacije koje mu otkrije klijent.
  • Psihoterapeut ne sme da se bavi nikakvom «terapijom» koja je u stvari samo prikrivena policijska mera.
  • Psihoterapeut ne sme dopustiti da se religiozni, nacionalni, rasni, političko-partijski ili društveni stavovi nađu na putu između njegove profesionalne dužnosti i njegovog klijenta.

Što se tiče pravila poverljivosti, treba znati da postoje neka ograničenja koja se tiču zaštite bezbednosti klijenta ili drugih osoba (dakle, ukoliko terapeut proceni da postoji ozbiljan rizik od toga da će klijent da se ubije ili ubije nekog drugog). Još jedna mogućnost jeste da se podaci moraju otkriti po nalogu suda. U svim ostalim slučajevima, strogo je zabranjeno svako kršenje ovog pravila.


Važna stavka je izbegavanje bilo kakvih dvojnih odnosa koji narušavaju profesionalni odnos, mogu uticati na profesionalni sud ili povećati rizik od eksploatacije klijenta. Primeri takvih dvojnih odnosa uključuju profesionalnu pomoć koja bi se pružala zaposlenima, bliskim prijateljima ili rođacima, članovima porodice... Seksualna bliskost sa klijentima je izričito zabranjena!


Psihoterapeuti ne tolerišu niti se upuštaju u seksualno uznemiravanje. Seksualno uznemiravanje definiše se kao niz namernih ili ponovljenih komentara, gestova ili fizičkih kontakata seksualne prirode koje primalac ne želi.


Psihoterapeuti okončavaju savetodavni odnos čim postane prilično jasno da klijent nema koristi od njega ili kada god klijent to zahteva. Oni pružaju pomoć klijentu da pronađe alternativne izvore pomoći.


Ceo Etički kodeks možete pogledati na ovoj adresi:
Pročitajte još:

Da li psihoterapija može da šteti?
Šta nije psihoterapija?Pronađi terapeuta