dr Ljiljana Nikolić

 • Profesija:

  Psihijatar

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Palilula

 • Licenca:

  psihijatar,dr med.
  sistemski porodični psihoterapeut
  Institut za mentalno zdravlje Palmoticeva,Beograd

Kontakt

[email protected]
064/20-599-04

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Medikamentna terapija (lekovi)
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

U radu sa klijentima koristim principe i tehnike sistemske porodične psihoterapije integrišući ih sa medicinskim modelom baziranim na dugogodišnjem radnom iskustvu na psihijatrijskim odeljenjima.

U okviru ovakvog procesa porodica se upoznaje sa  porodičnim sistemskim stanovištem,a simptomatsko ponašanje članova porodice počinje da sagledava u okviru porodičnog konteksta.U prijatnom terapijskom okruženju članovi porodice izražavaju svoja razmišljanja,emocije,potrebe i očekivanja.Istražuju porodične uloge,pravila i obrasce koji doprinose sukobima i identifikuju svoje snage i prednosti.Kada članovi porodice prepoznaju sopstvenu ulogu u kreiranju svojih životnih teškoća,samo oni imaju moć da promene tu situaciju.

Intervencije porodične psihoterapije su efikasne u rešavanju sledećih problema adolescenata i odraslih:

Alkoholizam,politoksikomanija,poremećaji ishrane,depresija,agorafobija.

Porodična psihoterapija može da pomogne ako u porodici postoji oboleli član od shizofrenije i bipolarno afektivnog poremećaja.

Efikasna je u rešavanju sukoba između roditelja i dece( bežanje od kuće,izostajanje iz škole,neposlušnost,napadi besa).

Takođe je efikasna u rešavanju partnerskih problema nedostatka bliskosti,poremećene komunikacije,problema razdvajanja i razvoda.

 

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

alkoholizam,depresija,anksioznost,agorafobija,brak,razvod,porodična psihoterapija,farmakoterapija

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta