Aurelija Đan, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut (EAPTI-SEB)

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Moj pristup u radu se zasniva na tome da verujem da ljudi imaju kapacitet da budu u dobrom odnosu sa drugima i da vode zadovoljavajući i kreativan život. Međutim, često se dešava da osoba ostane zaglavljena u fiksiranim obrascima iz detinjstva ili kasnijeg perioda. To dovodi do različitih simptoma i može da naruši kvalitet svakodnevnog života. Moj cilj je da istražim koji su to obrasci još uvek aktivni i kako oni utiču na klijentov/klijentkinjin život. Drugim rečima, moj zadatak je da pomognem klijentu da jasnije sagleda svoju situaciju i eksperimentiše sa pronalaženjem novih rešenja i načina da se suoči sa poteškoćama.  

S obzirom da imam veliko iskustvo u radu sa različitim kategorijama stanovništva (žene koje su preživele partnersko nasilje, LGBT+ populacija, izbeglice), verujem da ljude ne možemo da razumemo izolovano već jedino kao deo socijalnog i političkog konteksta. Imajući to u vidu, sagledavam šta su klijentova verovanja i potrebe te im pomažem da uvide svoje snage i redefinišu mehanizme koji onemogućavaju da vode ispunjen život. 

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija

Ključne reči:

strahovi, ljubavni problemi, nasilje, anksioznost, depresija, suicidalne misli, LGBT, partnerski odnosi, rad na sebi, kreativnost, opsesivne misli, tuga, žalovanje, feminizam, seksualnost

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Novi Beograd
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski