Psihodrama

Osnivač psihodrame je dr Jakob Levi Moreno. U ovom psihoterapijskom modalitetu posebno se naglašavaju spontanost, kreativnost i autentični susret između ljudi. Smatrao je da je spontanost ključni faktor koji dozvoljava osobi da prihvati sebe i kreira nove veštine, pa i čitavo novo socijalno okruženje. Ona je osnažena da osmišljava kreativna rešenja u novim i teškim životnim situacijama.


Ukratko rečeno, psihodrama je metod psihoterapije u kome se klijenti podstiču da nastave i upotpune svoje postupke kroz dramatizaciju i igranje uloga. Mogu se odigravati najrazličitije scene- od aktuelno problematičnih, onih koje su se desile nekada davno, nedovršene ili one koje bismo voleli da su se dogodile, fantazije, pripreme za buduće rizične situacije... One često ne predstavljaju konkretne događaje, već mogu biti i ekranizacija naših unutranjih mentalnih procesa. Pošto se najčešće odvija u grupi, druge uloge mogu igrati drugi ili neživi objekti, a klijent se podstiče da istraži situaciju iz ugla različitih uloga. Važan deo ovog procesa jesu analize koje se odvijaju unutar grupe, nakon same dramatizacije.


Psihodrama je izuzetno dinamična, angažuje čitavu osobu, bez obzira da li ona postavlja svoju scenu ili učestvuje u sceni nekog drugog. Utisci koji se događaju tokom same dramatizacije u vezi sa konkretnom scenu su praćeni dubokim uvidima i novim utiscima koji nastaju nakon analize drame koja se odigrala. Ovde često možete čuti poruku "Ne pričaj o tome, pokaži nam to". Može da bude sjajna za osobe kojima prijaju grupne terapije pune dinamike, pune kako verbalnih tako i neverbalnih ispoljavanja, kao i za one kojima odgovara dramski izraz.


Važno je, međutim, istaći da nisu potrebne nikakve dramske i glumačke sposobnosti, niti se one mogu usavršiti njome. Ovo je metoda kojom istražujemo svoje uloge i odnose sa drugima, kao i one unutar nas. Isključivo je vezana za psihoterapijski proces te su joj i ciljevi u skladu sa njim.
Pročitajte još:

Geštalt psihoterapija
Transakciona analiza
Egzistencijalistička psihoterapija

Korišćena literatura:

Slavković, I. (2000): Psihodrama, u: Psihoterapije (Stojnov i sar.), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradPronađi terapeuta