Slavica Čarapić

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd

 • Licenca:

  Sertifikovani transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije
  (CTA-p)
  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju

Kontakt

[email protected]
063/71-93-907

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Radionice
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Životne krize i problemi mogu postati šansa za lični rast i razvoj.

Prvi korak ka tome je dobrovoljna odluka o uključivanju u psihoterapiju. Kroz psihoterapiju klijent prepoznaje svoje kapacitete i počinje da ih koristi u osvešćivanju i otklanjanu zastoja i blokada koj ga sprečavaju da živi kvalitetnijim životom.

Cilj je da klijent preuzme odgovornost za svoj život i ode sa psihoterapije sa novim životnim odlukama i izborima koji će unaprediti njegov život.

Licno i profesionalno me raduje da kao psihoterapeut budem svedok te promene.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Anksioznost, strah, depresija, gubitak, životna kriza, teškoće odrastanja, komunikacija i socijalni odnosi, profesionalno sagorevanje, samopouzdanje, lični rast i razvoj

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta