Verica Kozarev Klarić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Sertifikat Asocijacije sistemskih terapeuta

Kontakt

[email protected]
065/60-58-692

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

U svom radu sa klijentima porodicu, partnere i pojedinca, upoznajem sa osnovnim načelima porodične psihoterapije, koja porodicu vidi kao jednu celinu, pri čemu promena kod jednog člana, utiče na ostale članove, a samim tim i na celu porodicu. Takođe, porodicu posmatra kontekstualno, na nivou većih sistema, proširene porodice, društvene zajednice, kulture, nacije..

Kao cilj koji sebi postavljam, prvenstveno je uspostavljanje podržavajućeg terapijskog odnosa sa klijentima. Prihvatam i uvažavami individualne razlike, uzimajući u obzir zdrave snage klijenata, u procesu prevazilaženja poteškoća.

Cilj psihoterapije su promene u sistemu porodičnog funkcionisanja i interakcija, promene porodične strukture, kao i rad sa individualnim problemima.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

savetovanje, psihoterapija, porodica, brak, partneri, strah, anksioznost, rast, razvoj, prihvatanje, podrška, uvažavanje

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta