Đurđa Ćazić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Licenca:

  Uverenje o položenom državnom ispitu 2010. godine u Ministarstvu zdravlja Srbije.

Kontakt:

064/31-50-527

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje

Moj pristup u radu:

Psihoterapija je namenjena svakom ko želi da poboljša kvalitet sopstvenog života. Svako od nas se nekada u životu nađe u situaciji da ne zna kako dalje i da je situacija u kojoj se našao/la nerešiva. Uloga psihoterapeuta je da ukaže osobi na logiku koja je drži u tom "zaglavljenom" stanju i da je podrži u tome da dođe do nove logike koje je usklađenija sa realnošću.

Verujem da svako od nas ima kapacitet za promenu. U nekim situacijama sami uspemo da pronađemo rešenje i nastavimo dalje. Međutim, postoje situacije kada nam je potreban neko ko će nam pomoći da bolje razumemo sebe, da nam pomogne da razumemo svoje ponašanje ili logiku koja se krije ize nekih simptoma i da nas podrži na putu ka toj promeni. Ono što mi se do sada pokazalo u praksi i što sam potvrdila čitajući različite knjige na temu psihoterapije je da veliki deo promene nosi sam odnos terapeut-klijent ali isto tako jako su važne sve tehnike i metode kao i sam rad na sebi koji terapeut stiče tokom godina edukacije.

Dugo godina sam radila sa ženama koje imaju iskustvo nasilja u porodici. Ono što mi je rad sa tako ranjivom grupom pokazao jeste da bez obzira sto su dve osobe našle u istoj situaciji one su različite i samim tim zehtevaju različit pristup. Ne postoji jedan obrazac kojim se promena može ostvariti. Psihoterapija pomaže svakoj osobi da pronađe u sebi snagu i kapacitet za promenu na sopstveni način.

 

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza

Ključne reči:

Transakciona analiza, nasilje, feminizam, panicni napad, depresija, anksioznost, partnerski problemi

Mapa:

Lokacija 1: Novi Sad, Temerin
Položaj na mapi

Lokacija 2: Novi Sad,
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski