Biljana Buzić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Slavija

 • Licenca:

  Albert Ellis Institut, Pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis, Dr. Zorica Marić
  Sertifikat Porodične sistemske psihoterapije
  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju

Kontakt

[email protected]
064/16-41-523

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološko testiranje
 • Radionice
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Svoj rad zasnivam na integrativnom, pristupu dva terapijska modaliteta, REBTa i Porodicne terapije. U struktuiranim senasama, svojstvenim REBT pristupu, koji emocije, mišljenje i ponašanje posmatra u uzajamno nerazdjeljivoj sprezi, osnovni zadatak terapije je da klijent što pre dodje, ne samo do kognitivnog, nego i do emocionalanog uvida, koji se sastoji u emocionalnom doživljaju rasterećenja i prevazileženju problema koji ima. Klijent se osposobljava da svaki sledeći problem samostalno rešava i tako postane sopstveni terapeut. Intervencije porodicne terapije primenjuju se i u individulanom radu sa klijentom i u radu sa porodicama. Kombinacijom ova dva pristupa, efikasno se dolazi do promene, ne samo u vidu nestanka simptoma, već i na nivou funkcionisanja celog porodičnog sisitema.

U prvoj, probnoj senasi, pored uspostavljanja prvog kontakta, nužnog za ostvarivanje i produbljivanje odnosa i poverenja, klijentu se daju odgovori na sva pitanja koja ima u vezi terapijskog procesa, kao i osnovne teorijske postavke REBTa i Porodične terapije, najćešće kroz praktični primer njegovog aktuelno najvećeg problema. U svrhu dijagnostike koristim upitnik iracionalnih uverenja i druge skale procene. Posle iskustva probne senase, klijent dobija vreme da donese odluku o tome da li će početi sa terapijom.

Ukoliko se klijent odluči za dalji rad i postoje indikacije za primenu terapije, terapijski proces počinje. U aktivnom i direktivnom pristupu klijent se vodi do prevazilaženja blokirajućih osećanja zbog kojih pati, ne može jasno da misli, ne ponaša se adekvatno situaciji, ima akutne simptome stresa ili psihosomatske poremećaje. Važan deo rada su domaći zadaci, koje klijent ispunjava u periodu između senasi.

Do sada su najbolji terapijski ishodi bili u rešavanju problema anksioznosti i specifičnih fobija, paničnih napada, depresija, odlaganja  ( prokrastinacija). U okviru porodičnog sistema svi problemi vezani za funkcionisanje porodice u svim ciklusima njenog razvoja.

Kao psiholog u instituciji sistema socijalne zaštite, svakodnevno radim sa adoloscentima koji u najvećoj meri imaju  dijagnozu poremećaja ponašanja, probleme u kontroli besa, razvojne adoloscente krize, iskustva zlostavljanja i nasilja. U radu sa njima i njihovim porodicama,  primenjujem intervencije Porodične sistemske terapije, kao terapije izbora. 

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Porodicna psihoterapija, panicni napadi, anksioznost i specificni strahovi, depresija, osecanje krivice, stid, nisko samovrednovanje, adoloscentna kriza, poremećaj u ponašanju, problemi u partnerskim relacijama

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta