Vedrana Mirkovic, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  dipl. master psiholog

Kontakt

[email protected]
062/80-900-45

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Treninzi
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Kao diplomirana master psihološkinja, u svom radu prevashodno koristim znanja iz različitih oblasti psihologije. Nakon studija, edukovala sam se iz partnerskog savetovanja u okviru sistemske porodične terapije, integrativnog pristupa transkacionoj analizi i psihodrame. Pored ovih, završila sam i brojne druge edukacije za rad sa adolescentima, pojedincima, parovima i porodicama. Tokom godina, specijalizovala sam se za rad sa LGBTI+ osobama i njihovim porodicama (prevashodno roditeljima LGBTI+ dece), kao i za rad sa grupama. Vrednosti i teorijske osnove koje stoje u osnovi mog rada odnose se na humanističke pristupe čoveku, verovanje da je čovek prokativno biće u društvenom kontekstu koje ima mogućnost da upravlja i menja svoje načine življenja, kao i uverenje da je društvein kontekst u kome živimo duboko ukorenjen i u naše izazove, ali i u snage koje nosimo kao pojedinci. Verujem da je psihologija, kao nauka i praksa, više od rada s pojedincem, i da uvek mora da uključuje i promišljanje razvojnog i društvenog konteksta iz kog potičemo. 

Pravci koje koristim:

 • Integrativan pristup
 • Psihodinamska psihoterapija
 • Psihodrama
 • Sistemska porodična terapija
 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

LGBT; seksualna orijentacija, rodni identitet, psihološko savetovanje; razvojna psihologija;

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta