Ivana Sinđić

 • Profesija:

  Defektolog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Zemun

 • Licenca:

  Sertifikat saveza društava psihoterapeuta Srbije , Evropski sertifikat za psihoterapiju i EAPTI sertifikat Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Supervizija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Empatičan i direktivan pristup u radu sa decom, pojedincima ,parovima i porodicama. U radu integrišem sva znanja iz psihoterapije koja posedujem ( VR psihoterapija ,sistemski pristup,psihodrama ,intervencije usmerene na mišljenje i ponašanje ,emocionalno fokusiran pristup ,terapija usmerena na rešavanje problema ,terapija zavisnosti ). Često  u porodičnim sporovima pri razvodu ili sporovima za starateljstvo pišem izveštaje i mišljenja  za sud i centar za socijalni rad.Po potrebi klijenta sarađujem sa advokatom i neuropsihijatrom.U okviru svog rada pružam i usluge defektološkog tretmana dece sa razvojnim problemima i pomoć njihovim porodicama u čemu imam veliko iskustvo (autizam ,hiperkinetski sindrom ,aspergerov sindrom ,govorni problemi ,disleksija ,disgrafija i drugi razvojni problemi ).Bavim se aktivno i bolestima zavisnosti ( kocka , zavisnost od droga ,alkohola ) . Posebno sam zainteresovana za probleme  sa vezivanjem u partnerskim odnosima odnosno za attachment stilove u odraslom dobu koji često jesu koren nepronalaženja blagostanja u partnerskim i bračnim odnosima i predstavljaju   često koren nemogućnosti vezivanja za druge ili uzrok straha pojedinca da će biti ostavljen od partnera te često i koren dugotrajnog žalovanja nakon razvoda ili raskida . Edukanti psihoterapije mogu kroz rad sa mnom prikupiti neophodne sate ličnog (iskustvenog ) rada neophodne za sticanje EAPTI ,Nacionalnog i Evropskog sertifikata.

 

Pravci koje koristim:

 • EMDR
 • Integrativan pristup
 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Razvod ,raskid veze ,depresija ,životne krize ,adolescentske krize , porodični problemi ,bračni problemi ,problemi u vezi,socijalna anksioznost ,fobije , attachment stilovi- stilovi vezivanja za druge,bolesti zavisnosti,emetofobija ,tugovanje .

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta