Aleksandra Bućan

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Beograd

 • Licenca:

  Albert Ellis Institute

Kontakt

[email protected]
062/57-52-27

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje

Moj pristup u radu:

Pristup u radu koji koristim zasniva se na REBT terapijskom pravcu. Poseban naglasak u radu stavljam na odnos sa klijentima. Odnos gde je klijent bezuslovno prihvaćen od strane psihoterapeuta ima veliku važnost u psihoterapijskom radu. Verujem da su osnovne životne potrebe svakog ljudskog bića, potreba za sigurnošću, povezanošću sa drugima, autonomijom, samopoštovanjem. Ukoliko su bazične potrebe nezadovoljene u prvim godinama razvoja ostavljaju posledice na čitav naš život. Iako su rana učenja otporna na promene, istraživanja pokazuju da psihoterapija u velikoj meri poboljšava kvalitet života klijenata. Takodje, verujem u to da je proces učenja jedan od najvažnijih činioca kada je razvoj i sam napredak u životu u pitanju, te se iz tog razloga zalažem da u svoj rad uključim psihoedukaciju, sa ciljem da klijenti usvoje odredjeni korpus znanja, kako bi kasnije u životu bili spremni da samostalno rešavaju svoje probleme. Svrha psihoterapijskog odnosa jeste podstaći klijenta na kreativnost, razmišljanje, preispitivanje. Sam proces ponekad ume da bude da bude težak jer nije lako odučiti se od naučenih ranih obrazaca ponašanja po kojima živimo godinama i naučiti neke nove koji su korisniji za nas i naš razvoj. Iz tog razloga je vrlo važno da odnos izmedju psihoterapeuta i klijenta bude saradnički, prihvatajući i podržavajući. ,, Ne dozvoli da život živi tebe. U suprotnom ćeš dočekati četrdesetu osećajući se kao da nikad nisi živeo. Živi sad tako da se sa pedeset godina nećeš osvrćati ka svojim četrdesetim sa žaljenjem”. Irvin Jalom

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

anksionzost, OKP, fobije, napad panike, depresija, prokrastinacija, partnerski odnos, socijalna fobija, problemi u učenju

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta