Tijana Telečki Krnjetin

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju

Kontakt

[email protected]
061/630-69-65

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Dečija psihoterapija
 • Psihološka procena dece
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

 

Verujem da su potrebe za sigurnošću, da se bude prihvaćen, uvažen, poštovan i voljen, da se slobodno misli i dela i kroz život ostvari, najautentičnije potrebe svakog čoveka. Nezadovoljene u ranom detinjstvu, ostavljaju posledice na čitav naš život. Iako su iskustva tokom ranog razvoja veoma značajan faktor u formiranju ličnosti, smatram da nikada nije kasno da naučimo kako da se sami pobrinemo za sebe i utičemo na kvalitet svog života. Mislim da su ljudski problemi u velikoj meri definisani i okruženjem u kojem se razvijamo i živimo, ali isto tako verujem da, primerenim odnosom prema istom okruženju, čovek može da reši mnoge probleme i pomogne sebi da zadovoljnije živi. Svima nam je važno da upoznamo sebe, svoje potrebe i vrednosti i naučimo kako da ih zadovoljimo i tako živimo ispunjeniji život. Psihološke probleme i teškoće vidim kao normalne i ljudske jer smo im svi skloni s vremena na vreme. Važno je da naučimo  kako da ih prevaziđemo i iskoristimo kao šansu za napredak i razvoj.

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom, adolescentima i njihovim porodicama, koje sam stekla na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine i Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, omogućilo mi je iskustvo u radu sa najkompleksnijim problemima dece, mladih i njihovih roditelja.

Pravci koje koristim:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • REBT
 • Shema terapija
 • Telesna psihoterapija
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)
 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

anksioznost, depresija, opsesivno-kompulsivni poremećaj, panika, strahovi, trauma, emocionalni problemi, problemi u odnosu sa drugima, deca, adolescenti, razvojne poteškoće, problemi ponašanja, roditeljstvo, psihoterapija, psihološka procena, lični razvoj, komunikacija, kognitivno-bihejvioralna terapija, shema terapija

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski
 • Mađarski


Pronađi terapeuta