Smilja Igić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Vračar

 • Licenca:

  Centar za Porodicu, Porodične Terapeute i Sistemsku Edukaciju- CEPTE, Beograd

Kontakt

[email protected]
063/83-44-258

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Razgovor koji otvara perspektive, pokreće i ohrabruje na rešavanje problema je potreban savremenom čoveku kako bi uspešno prevladao svakodnevne izazove života. Uloge koje živimo (roditeljstvo, detinjstvo, partnerstvo, profesionalne pozicije...), nameću očekivanja koja mogu biti u neskladu sa ličnom prirodom i kreativnim razvojem identiteta. Značenja koja čovek pridaje ključnim pojmovima života (ljubav, sreća, uspeh...), duboko određuju osećaj ostvarenosti i zadovljstva. Verujem da "ples" terapeuta i klijenta vođen stručnim i fokusiranim metodama i tehnikama može odgovoriti i na najteže izazove kao što su gubici, traume nasilja, lične emotivne krize, narušeni partnerski odnosi ili problemi u odrastanju dece. Dobar terapeut ne zna šta je najbolje za klijenta. To se znanje nalazi u osobi koja dolazi na terapiju i ona uz pomoć terapeuta, otkriva sopstvene snage za rešavanje životnih kriza. Specifičnost sistemskog pristupa u radu, a koji kao terapeut zastupam, podrazumeva da terapijski rad sa klijentom dovodi do promena i kod bliskih osoba sa kojima je klijent u interakcijama (osobe koje su deo njegovog životnog sistema). Na ovaj način se efekti psihoterapije prenose na čitav životni kontekst klijenta.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Prihvatanje, Podrška, Razvoj

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta