Saradnja škole i roditelja

ePsihoterapija 30.12.2013. u Deca i mladi, Školska psihologija

Porodica je bila i ostala prva i najvažnija škola života, u kojoj dete stiče prva znanja veštine i navike. Ona je temeljna a u isto vreme promenjiva društvena grupa.  Čak i onda kada su odnosi u porodici loši, ona je i tada veoma moćna i jedna od najsnažnijih vaspitnih sredina

Porodica i škola su dva različita i odvojena sistema u zajedničkom širem sistemu-okruženju. U svakom sistemu postoji stalna interakcija kao i težnja ka ravnoteži. Veze i odnosi sistema posodice i škole su u današnjem ekonomski i moralno uzdrmanom okruženju oslabljene te ih je potrebno ojačati i unaprediti.. Zbog krupnih promena i teškoća u prilagođavanju, oslabila je saradnja i efikasnost ovih sistema. Kada dete polazi u školu, organizacija svakodnevnog života roditelja i dece se menja, u porodični sistem se uključuje novi, školski, koji ostvaruje svoj uticaj i na dete i na roditelje ali koji trpi i povratni uticaj od porodice. U detetov svet ulaze i školski drugovi …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

 

Trening o terapijskim zajednicama

ePsihoterapija 09.12.2013. u Mentalno zdravlje, Terapijske zajednice, Vesti

U Beogradu je tokom novembra održan dvodnevni trening o osnovama rada terapijskih zajednica za rehabilitaciju zavisnika od droga po modelu koji se već godinama uspešno koristi u holandskim ustanovama.

Trening su organizovali Udruženje za promociju komunalne psihologije “Korak” iz Beograda i Protok Fondacija iz Holandije koji već nekoliko godina rade na projektu “House of Hope Serbia” koji ima za cilj promovisanje i upozavanje naših stručnjaka sa modelom terapijskih zajednica.

Psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici i spec.pedagozi koji se bave problemima zavisnosti u okviru različitih sektora (Institut za mentalno zdravlje, kazneno-popravni zavodi, privatna psihološka savetovališta i udruženja građana) su imali priliku da se upoznaju sa strukturom, principima i socioterapijskim tehnikama koje se koriste u radu ovih ustanova. Trening su vodili socioterapeut Aleksandar Spajić i psihomotorički terapeut Hatta Smit iz VNN-a (Verslavingszorg Noord Nederland – engl. Addiction Care Northern Netherlands) i dr Stevan Svilokos sa Klinike za psihijatriju KC Vojvodine iz …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.