Psihološka otpornost – Dobra strana stresa

ePsihoterapija 30.03.2014. u Pozitivna psihologija, Rezilijencija

Gotovo da nema osobe koja se u svom životu ne susretne sa problemima, bilo da su u pitanju svakodnevni stresovi ili ozbilјne životne traume. Nošenje sa nekima od životnih izazova nije lak zadatak i može da rezultira patnjom, odustajanjem ili teškoćama u pronalaženju rešenja. Jedan od čestih dobronamernih saveta koje u takvim situacijama lјudi dobijaju od svoje okoline, pa čak i od stručnjaka, u sebi sadrži poruku: “izbegavajte stres”. Ovakav savet odražava pretpostavku da će se lјudi u susretu sa životnim teškoćama loše nositi, ili da će ih dugoročna izloženost stresu učiniti podložnim za javlјanje brojnih psiholoških ili telesnih tegoba.

Međutim, brojni su primeri gde osobe uspešno prevazilaze čak i veoma traumatične okolnosti. Osobe koje su odrastale u izuzetno teškim uslovima, ili doživlјavale traumatska iskustva tokom života …nastavak.