Između ćutanja i praštanja

Jedan od najvećih trikova koji je đavo izveo jeste da stvori ubeđenje da se u ljubavnim vezama neke stvari podrazumevaju. Ova fantazija koju partneri imaju u odnosu nekada može da dovede do bolnog i traumatičnog raskida.


Izvor: frenys.com

Sa formalno-logičkog aspekta, ako se nešto podrazumeva onda to znači da nema potrebe da se i naglašava; a kada se o nečemu ne govori, onda kao i da ne postoji. Samim tim, stvari koje se podrazumevaju u vezi, podrazumevaju se samo nama i predstavljaju našu idealnu sliku tog odnosa. Jedino uz pomoć razgovora sa partnerom može se izgraditi kvalitetan odnos. …nastavak.

 

Zašto ostajemo u vezama koje ne vode nikuda

Veliki broj mladih nalazi se u partnerskim odnosima iz kojih ne znaju kako da izađu ili imaju osećaj da veza trenutno ne vodi nikuda. Najčešća misao u ovakvim situacijama jeste da se iz odnosa izađe, ali strah koji se javlja na pomisao da osoba ostavi ili bude ostavljena zadržava parove u vezi, iako ni jedan ni drugi partner više ne vidi nikakav smisao bivanja u odnosu.


Izvor: Ad2Com

Očigledno je da se u ovakvim odnosima nalazi nešto jače od ljubavi, stoga na sasvim prirodno pitanje „Zašto sam i dalje sa njim/njom?“ ide odgovor „Ne znam, to je jače od mene“. U ovom, po malo mističnom odgovoru nalazi se istina …nastavak.

 

Hipnoza fatalnih ljubavi

ePsihoterapija 11.12.2017. u Ljubav i zaljubljivanje

Ljubav kada je prava ona mora da boli… Ako nema patnje, veza nije prava i stabilna… Fatalna ljubav je ona u kojoj te emocije obuzmu skroz… Ako nekog voliš, moraš da trpiš… Ne mogu da živim bez tebe…

Postoji još mnogo zabluda o ljubavi zasnovanih na pogrešnim uverenjima najčešće nastalim veoma rano, …nastavak.

 

Kada veza nije funkcionalna?

ePsihoterapija 13.02.2017. u Ljubav i zaljubljivanje

Najčešće se dešava da ljudi u vezu ulaze u fazi zaljubljenosti kada je zbog prisustva idealističke slike sa obe strane realna procena situacije zamagljena. Ovakvo stanje stvari nije obavezno loše i nema mogućnost predvidjanja da li će veza zbog toga nadalje biti funkcionalna i kvalitetna jer možda i ne baš tako savršen, vaš partner će i dalje biti odličan izbor za vas i ispunjavaće sve kriterijume koje imate kada je partnerski odnos u pitanju.

Da li je veza „dobra“ ili „loša“, tj funkcionalna ili ne stvar je subjektivne procene aktera koji tu vezu čine. …nastavak.

 

Kad volimo emotivno nedostupnu osobu

ePsihoterapija 30.11.2016. u Emocionalna inteligencija, Ljubav i zaljubljivanje

Teško je suočiti se sa saznanjem da neko koga mi veoma volimo ne oseća isto prema nama. Najčešće je emotivno nedostupna osoba u našem životu naš partner, ali to može biti i naš roditelj, brat ili sestra ili naše dete.

Emocionalno nedostupni
Izvor: Understandingrelationships.com

Ponekad je u pitanju samo različit način ispoljavanja osećanja. …nastavak.

 

Strah od bliskosti: „Kad vidiš da će da te ostavi, ostavi ti njega prva“

Brak

Postoji nekoliko načina na koje struktuiramo, osmišljavamo vreme koje provodimo kada smo u društvu drugih ljudi. To su:

Povlačenje. To je situacija kada smo fizički prisutni u nekom društvu, ali ne pričamo ni sa kim, zamišljeno gledamo kroz prozor, pretražujemo nešto na svom mobilnom telefonu itd. Iako se nalazimo među ljudima, mi sa njima ne komuniciramo već smo se povukli u svoj unutrašnji svet. …nastavak.

 

Vrste ljubavnih veza

ePsihoterapija 12.09.2015. u Ljubav i zaljubljivanje

Verujem da nema osobe koja se nije zapitala šta je ljubav i zašto se zaljubljujemo. Čuveni psiholog Robert Sternberg je, nakon višedecenijskog izučavanja inteligencije, shvatio da bi valjalo izučavati i ljubav ukoliko želimo da razumemo raznoliko ljudsko ponašanje. U jednoj od svojih teorija, opisanoj u knjizi Ljubav je priča, Sternberg iznosi tezu da je svako od nas razvio neku predstavu  o tome šta je ljubav, priču o ljubavi, te da se zaljubljujemo u ljude čije su priče slične ili iste kao naša, ali čije su uloge u tim pričama komplementarne našoj. Sa druge strane, što dve osobe neguju različitije priče o ljubavi, manje su šanse da veza zaživi i opstane. Tako, prema Sternbergu, postoje priče u kojima je centralna tema odnos moći (poput priče učitelj-đak ili policijske priče), priče o objektima (poput kolekcionarske priče) ili takozvane priče o koordinaciji, kao što su baštenska priča ili poslovna, proračunata priča. Kao i u svemu što se tiče psihologije, ovde ne postoje idealne i „ne daj bože“ priče, niti se svako može lako prepoznati samo u jednoj priči. Jedino što je važno jeste uvažiti ulogu priča o ljubavi, otkriti sopstvenu kolekciju i hijerarhiju priča, kao i partnerovu, zatim razmotriti koliko se naša idealna priča slaže s pričom u kojoj smo, te pokušati da se što više povećaju adaptivne karakteristike priča, a da se na najmanju meru svedu aspekti priče koji nas čine nezadovoljnim. …nastavak.

Oznake:

 

5 tema za prvi sastanak – šta kaže nauka?

ePsihoterapija 13.09.2014. u Komunikacija, Ljubav i zaljubljivanje

Leto je vreme zaljubljivanja tokom koga se često posvećujemo vezi ili traženju partnera. Međutim, ponovno izlaženje sa novim ljudima i prvi sastanci mogu biti stresni.  Kada se sa nekim nađete prvi put, konverzacija može biti čudna i napeta.

Nauka vam može pomoći. …nastavak.