Konferencija o bolestima zavisnosti u Beogradu

ePsihoterapija 02.10.2014. u Bolesti zavisnosti, Terapijske zajednice, Vesti

Međunarodna konferencija o bolestima zavisnosti

„Razmena dobrih praksi u tretmanu bolesti zavisnosti“

Petak, 24. oktobar 2014. Beograd, Srbija

Mesto održavanja: Ustanova Gerontološki centar Beograd, Marije Bursać 49, Beograd

Učesnici: stručni radnici u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, donosioci odluka, političari, menadžeri

Program:

9.15 – 9.30: Registracija učesnika uz kafu i čaj

9.30 – 9.45: Otvaranje konferencije – Prof. dr Nikola Vučković, psihijatar Kliničkog centra Novi  Sad, Srbija

9.45 – 10.45: Predavanje sa diskusijom – Roudi Jejts (Rawdy Yates), naučni istraživač u oblasti sociologije i socijalne politike na Stirling univerzitetu u Škotskoj

10.45. – 11.45: Predavanje sa diskusijom – Hata Smit i Aleksandar Spajić, psihomotorni terapeut i socioterapeut Zavoda za tretman bolesti zavisnosti severne Holandije

11.45 – 12.30: Praktični osvrt – dr Stevan Svilokos, doktor na Kliničkom centru Novi Sad

12.30 – 13.30: Ručak

13.30 – 15.00: Radionice

15.00 – 15.45: Plenarna diskusija

15.45 – 16.00: Zatvaranje konferencije – direktor Protok fondacije

Radionice:

Molimo Vas da odaberete jednu radionicu u kojoj želite da učestvujete:

1. Terapijske zajednice i pokret samopomoći u Evropi

Roudi Jejts, naučni istraživač u oblasti sociologije i socijalne politike na Stirling univerzitetu u Škotskoj

2. Interakcija između stručnog radnika i korisnika u radu terapijske zajednice

Hata Smit (psihomotorni terapeut) i Aleksandar Spajić (socioterapeut), Zavod za tretman bolesti zavisnosti severne Holandije

3. Poboljšanje kvaliteta tretmana učešćem korisnika

dr Lineke van Hal, medicinski antropolog i istraživač na HAN univerzitetu primenjenih nauka, Holandija

Molimo Vas da se prijavite za učešće u konferenciji slanjem imejla u kojem ćete navesti Vaše ime i prezime, zanimanje i radionicu u kojoj želite da učestvujete, na adresu: [email protected]

Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu, obezbeđen je prevod sa engleskog na srpski jezik.

Ova konferencija je omogućena saradnjom Fondacije Haella, Zavoda za lečenje bolesti zavisnosti.


Pročitajte još:

Trening o terapijskim zajednicama

 

Trening o terapijskim zajednicama

ePsihoterapija 09.12.2013. u Mentalno zdravlje, Terapijske zajednice, Vesti

U Beogradu je tokom novembra održan dvodnevni trening o osnovama rada terapijskih zajednica za rehabilitaciju zavisnika od droga po modelu koji se već godinama uspešno koristi u holandskim ustanovama.

Trening su organizovali Udruženje za promociju komunalne psihologije “Korak” iz Beograda i Protok Fondacija iz Holandije koji već nekoliko godina rade na projektu “House of Hope Serbia” koji ima za cilj promovisanje i upozavanje naših stručnjaka sa modelom terapijskih zajednica.

Psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici i spec.pedagozi koji se bave problemima zavisnosti u okviru različitih sektora (Institut za mentalno zdravlje, kazneno-popravni zavodi, privatna psihološka savetovališta i udruženja građana) su imali priliku da se upoznaju sa strukturom, principima i socioterapijskim tehnikama koje se koriste u radu ovih ustanova. Trening su vodili socioterapeut Aleksandar Spajić i psihomotorički terapeut Hatta Smit iz VNN-a (Verslavingszorg Noord Nederland – engl. Addiction Care Northern Netherlands) i dr Stevan Svilokos sa Klinike za psihijatriju KC Vojvodine iz …nastavak.