Brak – muški ugao

ePsihoterapija 02.11.2015. u Muškarci, Nasilje, Rod i pol

Ovaj tekst nije napisan da bi pojačao rodne razlike koje su ionako prenaglašene. Tekst je napisan da bi ukazao kako je patrijarhat poguban za ljudskost muškaraca o čemu se nedovoljno piše i govori. Da li patrijarhat muškarcima obezbeđuju uvek i samo dominaciju i privilegije? Da li su patrijarhalni muškarci nekada zbunjeni i da li im ponekad patrijarhat čini život nepodnošljivim? Svakako. Iako mnogi ljudi danas misle da je patrijarhat stvar prošlosti mnogi događaji iz porodičnog života nas uveravaju da to nije tako.

Primer iz prakse, koji navodim u nastavku, je iz bračne terapije sa parom sa kojim sam radio a kojim želim da ilustrujem pokušaj oslobađanja muškog klijenta od dominantnih diskursa koji ga ograničavaju i tako prete da mu razore porodicu. …nastavak.

 

Tradicionalni muškarci i psihoterapija

ePsihoterapija 04.02.2014. u Muškarci, Rod i pol, Terapijske teme

Najveći broj klijenata većine psihoterapeuta su žene. Među muškim klijentima najviše je onih koji dolaze u pratnji svojih žena. Tradicionalni muškarci dolaze na terapiju kada im je brak ugrožen, kada imaju seksualnu disfunkciju, kada ih upozorio lekar ili po naredbi suda. Muški klijenti češće odustaju od terapije, stiče se utisak da nevoljno učestvuju u terapijskom procesu a njihov otpor promeni je veći. Ipak, može se konstatovtii da u sve većem broju i muški klijenti dolaze zbog promene, a da pri tom nisu neposredno primorani, već je psihoterapija njihov izbor.

Kako navodi Margaret O`Brian, porodična psihoterapeutkinja, žene se češće same javljaju za pomoć vezanu za bračne probleme (dve trećine ukupnih klijenata)  i češće od muškaraca nastavljaju sa terapijom posle prve seanse. Muškarci se javljaju češće kada su problemi veći. Za razliku od žena, muškarci …nastavak.