Prva psihoterapijska praksa u Srbiji

ePsihoterapija 25.02.2019. u Istorija psihoterapije

Na današnji dan, pre 92 godine, 25. februara 1927. godine, izdato je rešenje Lekarske komore za Srbiju, Vojvodinu i Srem (Kraljevina SHS) o odobravanju mesnog prava privatne lekarske prakse za grad Suboticu, dr Nikoli Šugaru.

…nastavak.

 

90 godina psihoterapije u našoj zemlji

ePsihoterapija 24.08.2017. u Istorija psihoterapije, Terapijske teme

Ove godine se navršava 120 godina od rođenja našeg prvog psihoterapeuta – psihoanalitičara dr Nikole Šugara i 90 godina od otvaranja prve psihoterapijske prakse u našoj zemlji. Na žalost, izgleda da su mnogi problemi na koje je ukazivao Šugar još pre II svetskog rata i dalje aktuelni. …nastavak.

 

Delo Nikole Šugara – IV deo

ePsihoterapija 21.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza

Klajn navodi da Šugarovi radovi, objavljivani u vodećem psihoanalitičkom časopisu, „danas mogu izgledati jednostavni i nevažni, iako su tada dali značajan doprinos mladoj nauci“. Međutim, neki savremeni autori njegova dela smatraju revolucionarnim i danas (Antić, 2012).

Pored radova u stručnim psihoanalitičkim časopisima, Šugar je pisao i o drugim temama – o ekonomskim i političkim događajima. Zanimljivo je da …nastavak.

 

Terapijski rad Nikole Šugara – III deo

ePsihoterapija 13.08.2017. u Istorija psihoterapije

Privatna praksa u Subotici: 90 godina psihoterapijske prakse u Srbiji

Šugar se nakon školovanja u inostranstvu, 1926. vratio u Suboticu. Klajn ovu odluku opisuje kao teško razumljivu s obzirom da se činilo da je ispred njega svetla psihoanalitička karijera i pripisuje je vezama sa porodicom koja je živela u Jugoslaviji. Nakon jednogodišnjeg služenja vojnog roka u Crnoj Gori i Petrovaradinu, vraća se u Suboticu, gde 1927. godine otvara privatnu praksu, pre tačno devedeset godina. Klajn navodi da mu je privatna praksa bila na adresi …nastavak.

 

Život i školovanje Nikole Šugara – II deo

ePsihoterapija 06.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza, Terapijske teme

Nikola Šugar je rođen pre 120 godina, 25. avgusta 1897. godine u Subotici. Bio je najmlađe od četvoro dece Perl Pauline i Bele Šugara, trgovca konfekcijskom robom. Šugarov otac je rođen u Mađarskoj. U vreme njegovog rođenja imao je 40 godina, a majka 25. Porodica je bila građanska, nereligiozna i ne previše bogata. Šugar je imao starijeg brata i dve sestre. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Subotici, bio je odličan učenik i jedini je u porodici nastavio školovanje.


Istorijski arhiv Subotica, F:57. 43. 2296/1938

Želeo je da studira medicinu u Budimpešti …nastavak.

 

120 godina od rođenja našeg prvog psihoterapeuta – I deo

ePsihoterapija 01.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza, Terapijske teme

Zapitali smo se ko je bio i gde je radio prvi psihoterapeut sa teritorije Srbije? Prošle godine kada smo započeli traganje za odgovorom, nije se dalo ni naslutiti da će se ovo pretvoriti u pravi poduhvat koji nas je vodio po istorijskim arhivama širom zemlje ali i šire. Tako smo uspeli da otkrijemo nekoliko važnih podataka koji do danas nisu bili poznati u našim izvorima. …nastavak.