Kako je izgledao dr Nikola Šugar?

ePsihoterapija 25.02.2021. u Istorija psihoterapije

Ove godine se navršava 94 godine od registracije privatne lekarske ordinacije dr Nikole Šugara, psihoanalitičara iz Subotice, koja se može smatrati prvom psihoterapijskom praksom u našoj zemlji.

Pre četiri godine smo uspeli da našoj javnosti predstavimo jedinu poznatu fotografiju dr Šugara.

Danas vam predstavljamo dodatne fotografije, poboljšane pomoću složenih algoritama aplikacije MyHeritage, koja nam je omogućila da vidimo kako bi izgledao na fotografijama napravljenim današnjim tehnologijama.

Na ovoj slici u boji, nisu tačno prikazani svi detalji (npr. u dokumentima postoji podatak da je imao plave oči), ali je svakako zanimljivo videti ovako unapređenu fotografiju.

Međutim, najuzbudljiviji deo se odnosi na mogućnost pravljenja animacija na osnovu starih fotografija, koju aplikacija MyHeritage nudi, te se tako još više povezati sa likom sa fotografije stare oko 100 godina:

Pročitajte još:

Prva psihoterapijska praksa u Srbiji

120 godina od rođenja našeg prvog psihoterapeuta – I deo

Život i školovanje Nikole Šugara – II deo

Terapijski rad Nikole Šugara – III deo

Delo Nikole Šugara – IV deo

90 godina psihoterapije u našoj zemlji

 

Prva psihoterapijska praksa u Srbiji

ePsihoterapija 25.02.2019. u Istorija psihoterapije

Na današnji dan, pre 92 godine, 25. februara 1927. godine, izdato je rešenje Lekarske komore za Srbiju, Vojvodinu i Srem (Kraljevina SHS) o odobravanju mesnog prava privatne lekarske prakse za grad Suboticu, dr Nikoli Šugaru.

…nastavak.

 

90 godina psihoterapije u našoj zemlji

ePsihoterapija 24.08.2017. u Istorija psihoterapije, Terapijske teme

Ove godine se navršava 120 godina od rođenja našeg prvog psihoterapeuta – psihoanalitičara dr Nikole Šugara i 90 godina od otvaranja prve psihoterapijske prakse u našoj zemlji. Na žalost, izgleda da su mnogi problemi na koje je ukazivao Šugar još pre II svetskog rata i dalje aktuelni. …nastavak.

 

Delo Nikole Šugara – IV deo

ePsihoterapija 21.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza

Klajn navodi da Šugarovi radovi, objavljivani u vodećem psihoanalitičkom časopisu, „danas mogu izgledati jednostavni i nevažni, iako su tada dali značajan doprinos mladoj nauci“. Međutim, neki savremeni autori njegova dela smatraju revolucionarnim i danas (Antić, 2012).

Pored radova u stručnim psihoanalitičkim časopisima, Šugar je pisao i o drugim temama – o ekonomskim i političkim događajima. Zanimljivo je da …nastavak.

 

Terapijski rad Nikole Šugara – III deo

ePsihoterapija 13.08.2017. u Istorija psihoterapije

Privatna praksa u Subotici: 90 godina psihoterapijske prakse u Srbiji

Šugar se nakon školovanja u inostranstvu, 1926. vratio u Suboticu. Klajn ovu odluku opisuje kao teško razumljivu s obzirom da se činilo da je ispred njega svetla psihoanalitička karijera i pripisuje je vezama sa porodicom koja je živela u Jugoslaviji. Nakon jednogodišnjeg služenja vojnog roka u Crnoj Gori i Petrovaradinu, vraća se u Suboticu, gde 1927. godine otvara privatnu praksu, pre tačno devedeset godina. Klajn navodi da mu je privatna praksa bila na adresi …nastavak.

 

Život i školovanje Nikole Šugara – II deo

ePsihoterapija 06.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza, Terapijske teme

Nikola Šugar je rođen pre 120 godina, 25. avgusta 1897. godine u Subotici. Bio je najmlađe od četvoro dece Perl Pauline i Bele Šugara, trgovca konfekcijskom robom. Šugarov otac je rođen u Mađarskoj. U vreme njegovog rođenja imao je 40 godina, a majka 25. Porodica je bila građanska, nereligiozna i ne previše bogata. Šugar je imao starijeg brata i dve sestre. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Subotici, bio je odličan učenik i jedini je u porodici nastavio školovanje.


Istorijski arhiv Subotica, F:57. 43. 2296/1938

Želeo je da studira medicinu u Budimpešti …nastavak.

 

120 godina od rođenja našeg prvog psihoterapeuta – I deo

ePsihoterapija 01.08.2017. u Istorija psihoterapije, Psihoanaliza, Terapijske teme

Zapitali smo se ko je bio i gde je radio prvi psihoterapeut sa teritorije Srbije? Prošle godine kada smo započeli traganje za odgovorom, nije se dalo ni naslutiti da će se ovo pretvoriti u pravi poduhvat koji nas je vodio po istorijskim arhivama širom zemlje ali i šire. Tako smo uspeli da otkrijemo nekoliko važnih podataka koji do danas nisu bili poznati u našim izvorima. …nastavak.