Koliko naša inteligencija zavisi od životnog scenarija?

ePsihoterapija 15.07.2013. u Deca i mladi, Skript, Transakciona analiza

Klod Stajner u svojoj knjizi „Scripts People Live“ ističe da svako dete dok odrasta prolazi osnovni trening sputavanja autonomije. Ovaj trening se primenjuje u porodici, školi i široj društvenoj zajednici. Dečaci i devojčice su različito pogođeni ovim treningom. Devojčice se uče da ne koriste svoj racionalni deo ličnosti (svog Odraslog, O2), dok se dečaci uče da ne koriste svoju intuiciju (Malog profesora, O1). Dakle, deca se vaspitavaju da ne koriste svoja dva prirodno data ego stanja Odrasli (jedno dato odmah na početku, O1, a drugo biološki predodređeno da se razvije malo kasnije, O2). Oba ova ego stanja Odrasli su važna za donošenje pravilnih zaključaka, s tim da je Veliki Odrasli važniji i precizniji kod zaključivanja na osnovu činjenica, a Mali Odrasli radi tačnije od Velikog u situacijama kada nemamo dovoljno preciznih podataka i kada se traži intuicija (potpražno zaključivanje). Tako i muškarci i žene vaspitanjem bivaju oštećeni u domenu zdravog razuma. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

 

Održana tribina “Institucija i sloboda”

ePsihoterapija 11.07.2013. u Antipsihijatrija, Vesti

Tribina Institucija i sloboda”: prevazilaženje politike i prakse nasilja u psihijatriji održana je 18. i 19. maja u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Okrugli stolovi, iskustva naših i stručnjaka iz Italije, ali i aktivno uključivanje učesnika od kojih su mnogi i sami preživeli brojna traumatična iskustva nasilnih  psihijatrijskih tretmana je doprineo emotivnom i aktivističkom duhu čitavog događaja.

U okviru tribine je prikazan film “Bio jednom grad ludaka” sniman po istinitim događajima, govori o istoriji transformacije klasične nasilne institucije psihijatrije u procesu deinstitucionalizacije psihijatrijske moći i iskustvima ukidanja psihijatrijskih bolnica u Italiji. U filmu je na autentičan, emotivan i veoma intenzivan način prikazano iskustvo Franka Bazalje i ekipe uključene u transformaciju psihijatrijske bolnice (u Goriciji od 1961 i Trstu od 1971) od mesta totalne kontrole do mesta izbora i veselja, ali i brojnih prepreka i izazova sa kojima su se entuzijastično nastrojeni stručnjaci sretali na putu društvenih promena. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

 

Nevidljiva bolest

ePsihoterapija 09.07.2013. u Medicinska psihologija, Telo i psiha

Savremena medicina i razvoj tehnike su omogućili da saznajemo sve više detalja o kompleksnom funkcionisanju ljudskog tela. Tako su za mnoge bolesti, kojima je ranije olako pripisivan „psihološki uzrok“, danas pronađene moguće biološke osnove. Iako još uvek puno toga ne razumemo, ovi primeri bi trebalo da posluže kao podsetnik. Stručnjacima da ne otpisuju pritužbe pacijenta te  pripišu olako psihološke uzroke, a pacijentima da ne odustaju od traženja odgovora onda kada izgleda da ga ni mnogi stručnjaci nemaju. Biološko i psihološko se na kompleksne načine prepliću i međusobno interaguju u ljudskom organizmu te pronalaženje dokaza za jedne ili druge ne znači da su oni međusobno isključivi.  Pre se može reći da još uvek puno toga ne razumemo te zadržati otvorenost prema novim otkrićima koja ponekad mogu radikalno promeniti pristupe o kojima smo učili i u koje smo čvrsto verovali.

J. Zulević

Dvanaesti maj je međunarodni dan podizanja svesti o bolesti o kojoj, nažalost, ni puno lekara ne zna puno, a o široj javnosti da i ne govorimo – fibromialgija. O ovoj bolesti nisam znala ništa do pre dva meseca, kada mi je konačno postavljena dijagnoza. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

 

NIMH povlači podršku novoj verziji DSM-a

ePsihoterapija 08.07.2013. u Vesti

Nacionalni institut za mentalno zdravlje (National Institute for Mental Health- NIMH), jedna od vodećih svetskih institucija za istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja, objavila je da usled problema sa validnošću dijagnoza, prestaje da se oslanja isključivo na DSM dijagnostičke kriterijume u istraživanjima koje finansira.

Mnogi ovo opisuju kao veliki udarac novoj verziji priručnika i poniženje za Američku Psihijatrijsku Asocijaciju koja ga je objavila. Nedostatak konsenzusa stručnjaka, preciznosti i pouzdanosti dijagnoza su dovele da se ono što je nekada smatrano “Biblijom” mentalnog zdravlja danas opisuje više kao skup sumnjivih deskripcija. Po rečima Tomasa Insela, direktora NIMH-a, psihijatrijski pacijenti zaslužuju bolje. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

 

Objavljen novi DSM-5

ePsihoterapija 08.07.2013. u Vesti

Peto izdanje Dijagnostičkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM-5) Američke psihijatrijske asocijacije je konačno objavljeno 18. maja ove godine. Već dugi niz godina DSM predstavlja vodeći autoritet za dijagnostiku psihijatrijskih poremećaja u čitavom svetu. Iako je kod nas u upotrebi Međunarodna klasifikacija bolesti (ICD), deo posvećen psihijatrijskim poremećajima je često prosto pratio promene u DSM-u. Činjenica da se preporuke za lečenje, politike plaćanja zdravstvenih usluga (u SAD), ali i istraživački nacrti vode Dijagnostičkim priručnikom, svako novo izdanje ima i značajan praktičan uticaj ali i brojne druge dalekosežne implikacije.

Mnogi navode da  izmene u odnosu na prethodnu verziju nisu velike. Ovo izdanje su, međutim, dugo pre zvaničnog objavljivanja, pratile brojne kontroverze. Čak 13.000 stručnjaka za mentalno zdravlje uključujući i brojne organizacije iz čitavog sveta su potpisali peticiju protiv njegovog usvajanja tražeći da se preispitaju brojni aspekti ponuđene klasifikacije. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.