Izazovi sebe, promeni etiketu

ePsihoterapija 08.11.2015. u Ličnost

U deliću sekunde možemo spasiti život. Samo njih nekoliko je potrebno da steknemo prvi utisak o nekome. Ako verujemo u „ljubav na prvi pogled“, jedan je dovoljan. Par desetina sekundi je dovoljno za reklamu koja će nas navesti da kupimo reklamirani proizvod. Samo jedan ,,promašaj“ da sebe uporedimo sa životinjama ili se ,,častimo“ pogrdnim nazivima.


Izvor: Unigraf

Navikli smo da stvari funkcionišu tako što imaju svoje etikete i uputstva za upotrebu koja možemo koristiti kad nam zatrebaju. …nastavak.

 

Pušači pod lupom psihologa

ePsihoterapija 31.01.2013. u Ličnost, Zavisnost

Ekonomska kriza koja nije zaobišla ni našu zemlju primorala je brojne pušače da odustanu od svoga poroka. Ipak, ima i onih koji su pronašli alternativne načine da udovolje svojim porivima, bilo da su prešli na jeftinije cigarete, bilo da su počeli da kupuju duvan na meru. Čini se, neki bi učinili sve da ne odustanu od ovakve vrste „uživanja“. Imajući u vidu da je u skorije vreme pušenje, koje je ranije smatrano nezdravom navikom, dostiglo status psihijatrijske dijagnoze nazvane nikotinska zavisnost (F 305.1), ova tematika zahteva opsežnije razmatranje. Do sada je dobro poznat udeo fiziologije u stvaranju bilo kog tipa zavisnosti, pa je stoga važno proširiti vidike i sagledati značaj psiholoških faktora u stvaranju i održavanju nikotinske zavisnosti. Kroz sažeti prikaz četiri najobuhvatnije psihološke studije o pušačima saznaćemo odgovore na pitanja postoji li karakterističan profil ličnosti adolescenta koji će postati pušač, da li crte ličnosti ili faktori okruženja imaju veći uticaj na ovu odluku, koje sve razvojne putanje konzumiranja cigareta postoje, zašto neki ljudi lakše, a neki veoma teško ostavljaju duvan, koji sve tipovi pušača postoje, da li se pušači od nepušača  razlikuju u pogledu temperamenta i karaktera, kao i da li na ovu sklonost imaju uticaj raspoloženje i  veštine prevladavanja problema? …nastavak.

 

Muzički ukus i ličnost

ePsihoterapija 05.11.2012. u Društvo, Ličnost, Muzika, Zanimljivosti

Može li se na osnovu muzičkog ukusa saznati nešto o osobi? Da li ljudi određenih osobina biraju različite vrste muzike i koliko je taj izbor stabilan tokom vremena?

Poslednje decenije istraživači širom sveta pokazuju interesovanje za izučavanje povezanosti između muzičkog ukusa i osobina ličnosti. Na osnovu njihovih nalaza otkriveno je da muzička preferencija reflektuje specifične karakteristike ličnosti i obrnuto, da se na osnovu crta ličnosti može predvideti kom će muzičkom stilu osoba biti naklonjena.

Jedno od najuticajnijih i najobuhvatnijih u ovoj oblasti je istraživanje koje su sproveli Rentfrow i Gosling 2003. godine. Autori su najpre na osnovu …nastavak.