Nevidljiva bolest

ePsihoterapija 09.07.2013. u Medicinska psihologija, Telo i psiha

Savremena medicina i razvoj tehnike su omogućili da saznajemo sve više detalja o kompleksnom funkcionisanju ljudskog tela. Tako su za mnoge bolesti, kojima je ranije olako pripisivan „psihološki uzrok“, danas pronađene moguće biološke osnove. Iako još uvek puno toga ne razumemo, ovi primeri bi trebalo da posluže kao podsetnik. Stručnjacima da ne otpisuju pritužbe pacijenta te  pripišu olako psihološke uzroke, a pacijentima da ne odustaju od traženja odgovora onda kada izgleda da ga ni mnogi stručnjaci nemaju. Biološko i psihološko se na kompleksne načine prepliću i međusobno interaguju u ljudskom organizmu te pronalaženje dokaza za jedne ili druge ne znači da su oni međusobno isključivi.  Pre se može reći da još uvek puno toga ne razumemo te zadržati otvorenost prema novim otkrićima koja ponekad mogu radikalno promeniti pristupe o kojima smo učili i u koje smo čvrsto verovali.

J. Zulević

Dvanaesti maj je međunarodni dan podizanja svesti o bolesti o kojoj, nažalost, ni puno lekara ne zna puno, a o široj javnosti da i ne govorimo – fibromialgija. O ovoj bolesti nisam znala ništa do pre dva meseca, kada mi je konačno postavljena dijagnoza. …nastavak.